نمایشگاه بین المللی فرش دستباف98

تهران

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه فرش دستباف ایران تهران 98 بیست و هشتمین دوره، در تاریخ 3 شهریور ماه  الی  9  شهریور ماه 98 برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش: