تیم اکسنلز

تیم ما را بهتر بشناسید

en

نمایشگاه ها همیشه بهترین موقعیت برای تبلیغ کار و محصول و خدمات شما بوده اند و همواره سهم بزرگی را در توسعه فروش و بازاریابی برای شرکت ها داشته اند. اما یک نمایشگاه فیزیکی با توجه به تمام محاسنی که دارد محدودیت های بزرگی را هم به همراه دارد. از جمله این محدودیت ها عدم دسترسی همه ی مخاطبان بالقوه به شرکت کنندگان بوده که علاوه بر محدودیت بعد مسافت محدودیت زمانی هم عامل تشدید عدم دسترسی میباشد. اکسلنز با استفاده از قدرت فضای مجازی این امکان را فراهم میکند که شرکت هایی که در نمایشگاه حضور دارند با حضور ویدیویی در اکسلنز از بند محدودیت های نمایشگاه فیزیکی فارغ شده و خود را به صورت نامحدود تبلیغ و معرفی کنند.

 

فرشید ایزدمهر مدیر بازاریابی و فروش اکسلنز
فرشید ایزدمهر

مدیر بازاریابی و فروش

داخلی:
201
ایمیل:
f.izadmehr@exlenz.com
وبسایت:
http://exlenz.com
محمد مراغه چیان – اکسلنز
محمد مراغه چیان

مدیر تحقیق و توسعه

تحصیلات:
ارشد کارآفرینی
داخلی:
401
ایمیل:
m.maraghechian@exlenz.com
وبسایت:
http://exlenz.com
فهیمه غفوری اکسلنز
فهیمه غفوری

تحصیلات:
ارشد روانشناسی
داخلی:
211
ایمیل:
f.ghafoori@exlenz.com
وبسایت:
http://exlenz.com
الناز فرخ نیا

تحصیلات:
ارشد کارآفرینی
ایمیل:
e.farrokhnia@exlenz.com
وبسایت:
http://exlenz.com
غلیرضا افضلی اکسلنز
علیرضا افضلی

داخلی:
108
ایمیل:
a.afzali@exlenz.com
وبسایت:
http://exlenz.com