نمایشگاه های در حال برگزاری

نمایشگاه های گذشته

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی داروئی و آزمایشگاهی
19 خرداد - 22 خرداد 1398
هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته
18 خرداد - 21 خرداد 1398
هشتمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری
19 خرداد - 22 خرداد 1398
بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
11 اردیبهشت - 14 اردیبهشت 1398
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
02 اردیبهشت - 05 اردیبهشت 1398
چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی
02 اردیبهشت - 05 اردیبهشت 1398
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته
02 اردیبهشت - 05 اردیبهشت 1398
دومین نمایشگاه اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی
02 اردیبهشت - 05 اردیبهشت 1398