نمایشگاه های در حال برگزاری

نمایشگاه های گذشته

سومین همایش بهاره چشم پزشکی
28 فروردین - 30 فروردین 1398
هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
24 فروردین - 27 فروردین 1398
چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز
22 فروردین - 24 فروردین 1398
سی و یکمین نمایشگاه ملی صنایع دستی
15 اسفند - 18 اسفند 1397
اولین جشنواره نوروز
15 اسفند - 20 اسفند 1397
هشتمین جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی
10 اسفند - 13 اسفند 1397
اولین نمایشگاه بین المللی صنعت صوت، تصویر، نور، خدمات چند رسانه ای و تجهیزات وابسته
10 اسفند - 13 اسفند 1397
اولین جشنواره پهپاد، اسکوتر و ماشین های کنترلی
10 اسفند - 13 اسفند 1397