توضیحات

en

دانش میوه خاورمیانه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دانش میوه خاورمیانه
تک چین کرمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تک چین کرمان
انجمن ارگانیک ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انجمن ارگانیک ایران
آذرحلب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آذرحلب
زعفران حمید ۱۱۰ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زعفران حمید ۱۱۰
بیوتارلا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بیوتارلا
شیرین بسته زاگرس(لیک پک) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرین بسته زاگرس(لیک پک)
ادویه جات ابراهیم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ادویه جات ابراهیم
شهد نوش کسری(مستر کت) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شهد نوش کسری(مستر کت)
گروه کارخانجات زیتون آرشیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه کارخانجات زیتون آرشیا
صنایع غذایی کلثوم کاملیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع غذایی کلثوم کاملیا
پلیمر پیشرفته دانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پلیمر پیشرفته دانا
ماشین برزگر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماشین برزگر
سیلو سازان تهران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیلو سازان تهران
نیرو فراب پاسارگاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیرو فراب پاسارگاد
صنایع گلخانه ای مرصوص کام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع گلخانه ای مرصوص کام
پوشش لوله رضا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پوشش لوله رضا
بین المللی بازرسی کالای تجاری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری
بهینه وزین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهینه وزین
آلا سبز کویر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آلا سبز کویر
صنایع غذایی گلشهد (گلشهد آذر کندو) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع غذایی گلشهد (گلشهد آذر کندو)
گل افشان اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گل افشان اصفهان
سیمین فر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیمین فر
نامی نو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نامی نو
انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران
پک تین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پک تین
آذوقه شیراز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آذوقه شیراز
خلر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خلر
فن آوران پاک نیکسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فن آوران پاک نیکسا
روغن درنیکا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت روغن درنیکا
گلستان عصاره در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گلستان عصاره
روغن زیتون سفیدرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت روغن زیتون سفیدرود
کشت و صنعت سبز دشت طارم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کشت و صنعت سبز دشت طارم
کشت و صنعت قارچ پارس شهریار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کشت و صنعت قارچ پارس شهریار
پارسیان پخش بیژن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارسیان پخش بیژن
سازمان اتکا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سازمان اتکا
ایران گلاب مرغوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایران گلاب مرغوب
به یک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت به یک
تولیدی وردا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی وردا
چشم چین ماه دریان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چشم چین ماه دریان
فرآورده های غذایی محلات (تک) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرآورده های غذایی محلات (تک)
مجتمع صنعتی غذا کنسرو طاهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مجتمع صنعتی غذا کنسرو طاهر
نشاسته ممتاز(فرادانه) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نشاسته ممتاز(فرادانه)
نشاسته آداک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نشاسته آداک
صنایع غذایی دلخواه طلایی اوراسیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع غذایی دلخواه طلایی اوراسیا
فرانامان پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرانامان پارس
آریا گراپ پارت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آریا گراپ پارت
کشت و صنعت خوشه سرخ شرق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کشت و صنعت خوشه سرخ شرق
پرتوگستر برین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرتوگستر برین
زعفران کیان توس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زعفران کیان توس
کشت و صنعت ایران ترگل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کشت و صنعت ایران ترگل
نشریه هنر بسته بندی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نشریه هنر بسته بندی
آرد آذین نشاسته در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرد آذین نشاسته
سامان رادمان سجاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سامان رادمان سجاد
نخل بستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نخل بستان
راه سبز خاورمیانه پردیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت راه سبز خاورمیانه پردیس
شیشه و گاز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیشه و گاز
رطب ثمین بم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رطب ثمین بم
زعفران بهرامن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زعفران بهرامن
گـروه صـنـعـتـی خـوشـه فـارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گـروه صـنـعـتـی خـوشـه فـارس
دلتا آلا سبز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دلتا آلا سبز
اشکان مهر ایرانیان(هرول) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اشکان مهر ایرانیان(هرول)
کاسپین کوهدشت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کاسپین کوهدشت
صبح امید گلستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صبح امید گلستان
صنایع تبدیلی نانوگام مهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع تبدیلی نانوگام مهر
طلا چای در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طلا چای
سودی بسپار تک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سودی بسپار تک
آشنا برچسب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آشنا برچسب
پلاستیک گلستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پلاستیک گلستان
کیمیا فوم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا فوم
پوشش آرای نیکان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پوشش آرای نیکان
ستاره کالی شرق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ستاره کالی شرق
آذر یشیل یورت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آذر یشیل یورت
آنزیم های صنعتی ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آنزیم های صنعتی ایران
مجتمع کشت و صنعت آنیتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مجتمع کشت و صنعت آنیتا
سپهر نوید آفرین(آوازه) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سپهر نوید آفرین(آوازه)
نگین تغذیه کیمیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نگین تغذیه کیمیا
دشت آذر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دشت آذر
تعاونی تولیدی نحل میهن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی تولیدی نحل میهن
آری کندی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آری کندی
عسل سلامت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت عسل سلامت
پخش ستاره معتبر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پخش ستاره معتبر
خمیرمایه و الکل رازی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خمیرمایه و الکل رازی
صنایع غذایی پروبی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع غذایی پروبی
نفیس شیشه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نفیس شیشه
کیان صنعت اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیان صنعت اصفهان
فرایند پژوه پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرایند پژوه پارس
نشریه فناوری و توسعه صنعت بسته بندی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نشریه فناوری و توسعه صنعت بسته بندی
آرین کار پک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرین کار پک
آتی صنعت پیشگام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آتی صنعت پیشگام
گشتا صنعت تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گشتا صنعت تبریز
سپهر ماشین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سپهر ماشین
بهین صنعت گستران البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهین صنعت گستران البرز
کاوش صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کاوش صنعت
تجهیزات آزمایشگاهی فردوس رای در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجهیزات آزمایشگاهی فردوس رای
پارسا صنعت البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارسا صنعت البرز
رادین صنعت فراز پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رادین صنعت فراز پارس
گروه صنعتی ماشین سازی عدیلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی ماشین سازی عدیلی
صنایع ماشین سازی خرم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع ماشین سازی خرم
ماشین سازی پرچمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماشین سازی پرچمی
فرزان قطعه سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرزان قطعه سپاهان
ماشین سازی مسائلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماشین سازی مسائلی
صنایع ماشین سازی تک نوین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع ماشین سازی تک نوین
ماشین سازی ارم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماشین سازی ارم
ره پویان جبهه سبز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ره پویان جبهه سبز
گروه کشاورزی صنعتی سدید رویش ویستا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه کشاورزی صنعتی سدید رویش ویستا
آرد و نان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرد و نان
پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(باشگاه صنایع غذایی آریا) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(باشگاه صنایع غذایی آریا)
صنایع شیر نیکان مهر آذربایجان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع شیر نیکان مهر آذربایجان
محصولات غذایی قزل رود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت محصولات غذایی قزل رود
لبنیات خاتون مشهد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت لبنیات خاتون مشهد
کنسرو سازی مقدمیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کنسرو سازی مقدمیان
بازرگانی زرگرزاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی زرگرزاده
پیشگامان صنعت اطلس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشگامان صنعت اطلس
ایرال مانا لفاف در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایرال مانا لفاف
فرازین پلاستیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرازین پلاستیک
مروارید تجارت پدیده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مروارید تجارت پدیده
ماه پرتو ماکارون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماه پرتو ماکارون
دیبا چین شیراز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دیبا چین شیراز
گروه صنعتی ای دو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی ای دو
سالم کالای ایرانیان(دژاوو) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سالم کالای ایرانیان(دژاوو)
سفره سبز ایرانیان(مهلا) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سفره سبز ایرانیان(مهلا)
فرآورده های گوشتی آرمن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرآورده های گوشتی آرمن

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته

DJ. Jack Amiel

Western Music Solo Artist

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Aenean vulputate eleifend tellus.

 1. Age limit: 18+.
 2. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa.
 3. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 4. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
 5. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
 6. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
 7. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
 8. adipiscing sem neque sed ipsum.
 9. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
 10. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
 11. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi.
 12. Fusce vulputate eleifend sapien.
 13. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui.
 14. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla.
 15. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 16. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed
 17. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 18. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris.
 19. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.
زمان برگزاری
-
مجری نمایشگاه