توضیحات

en

^

مکان
نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی
خسرو مدیسا طب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خسرو مدیسا طب
پل ایده‌آل تجهیز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پل ایده‌آل تجهیز
بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
صنعت آفرینان بزرگمهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعت آفرینان بزرگمهر
کارخانه صنعتی ضیاء در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارخانه صنعتی ضیاء
طرح آفرینان کاسپین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طرح آفرینان کاسپین
سیما طب مهر ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیما طب مهر ایرانیان
ویرا انرژی مهرماهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ویرا انرژی مهرماهان
کیمیاگران علم و صنعت رویان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیاگران علم و صنعت رویان
گروه تولیدی و بازرگانی زیفن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه تولیدی و بازرگانی زیفن
مهندسی بسپار صنعت فاخر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی بسپار صنعت فاخر
بی بافت گستر جهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بی بافت گستر جهان
سلامت تجهیز کاسپین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سلامت تجهیز کاسپین
کفش طبی دکتر فام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کفش طبی دکتر فام
سوپیشی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سوپیشی
پلی اوره تان ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پلی اوره تان ایران
سینا ویال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سینا ویال
بین المللی راسم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بین المللی راسم
حسان طب ابزار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت حسان طب ابزار
احیا درمان پیشرفته در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت احیا درمان پیشرفته
سلامت صنعت بوعلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سلامت صنعت بوعلی
هوای ناب باران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هوای ناب باران
آرمان تندرست در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرمان تندرست
رمزآسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رمزآسا
فارمد پلیمر رایان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فارمد پلیمر رایان
مهرگان طب پدیده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهرگان طب پدیده
موج پرداز تصویر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت موج پرداز تصویر
ارتوپدی پارساطب اوزان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ارتوپدی پارساطب اوزان
بنیان آتیه جراح در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بنیان آتیه جراح
تولیدی مریک پمپ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی مریک پمپ
صنایع پزشکی نوید در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع پزشکی نوید
مبتکران پارسیان درمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبتکران پارسیان درمان
پارس فناور سروش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس فناور سروش
بهارزیست آزما پژوه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهارزیست آزما پژوه
دلوار فراز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دلوار فراز
پویندگان فنون پزشکی آریا دی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پویندگان فنون پزشکی آریا دی
هوایار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هوایار
مدار سلامت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مدار سلامت
زیست تجهیز شریف در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زیست تجهیز شریف
دانش سالار ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دانش سالار ایرانیان
کیمیا فناوران پردیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا فناوران پردیس
مهندسی سلامت یار حکیم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی سلامت یار حکیم
درمان طب هانی رباط در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت درمان طب هانی رباط
هلال طب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هلال طب
پارمدیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارمدیک
ابزار جراحی پارس مدال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ابزار جراحی پارس مدال
توسن تجهیز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توسن تجهیز
تولیدی تجهیزات گرمادرمانی افروز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تجهیزات گرمادرمانی افروز
آرمان سکو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرمان سکو
با فرزندان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت با فرزندان
صبا تجهیز ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صبا تجهیز ایرانیان
دارو ساحل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دارو ساحل
اوس سینا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اوس سینا
پیشگامان راه طب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشگامان راه طب
اطهران جراح شرق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اطهران جراح شرق
دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان
طب کاران ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طب کاران ایرانیان
طراح تجهیز پویش مانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طراح تجهیز پویش مانا
حامی نوزاد پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت حامی نوزاد پارس
احیا نوزاد قرن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت احیا نوزاد قرن
بهدیس تجهیز کسری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهدیس تجهیز کسری
آبدین جهان گستر آزما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آبدین جهان گستر آزما
صنعت تجهیزات پزشکی صا ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعت تجهیزات پزشکی صا ایران
نوین باند اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نوین باند اصفهان
میزان الکترونیک دها در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت میزان الکترونیک دها
چابک صنعت پیشگام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چابک صنعت پیشگام
دستکش پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دستکش پارس
مدیریت صادرات آلا تجارت بین الملل امین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مدیریت صادرات آلا تجارت بین الملل امین
تهران شیذرمد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تهران شیذرمد
پدرام طب بندر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پدرام طب بندر
اطلس بن طب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اطلس بن طب
انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی,دندانپزشکی,آزمایشگاهی و ملزومات داروئی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی,دندانپزشکی,آزمایشگاهی و ملزومات داروئی
صنایع سروپیکرتوس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع سروپیکرتوس
سامانه جراحی هوشمند پارسه(پارسیس) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه(پارسیس)
آسیا جراح پیشرو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسیا جراح پیشرو
نیکان اندیشان نوژان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیکان اندیشان نوژان
کاوش آزما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کاوش آزما
به سو شفا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت به سو شفا
نانو زیست کالا فناوران دیانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نانو زیست کالا فناوران دیانا
طب ابزار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طب ابزار
صفابهبود مهرآیین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صفابهبود مهرآیین
ایرسا بهسازان کاسپین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایرسا بهسازان کاسپین
اصفهان مقدم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اصفهان مقدم
سوپا- ساخت وسایل پزشکی ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سوپا- ساخت وسایل پزشکی ایران
پارس گروپ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس گروپ
پیشران زمهریر آسمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشران زمهریر آسمان
نیما تهویه آرا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیما تهویه آرا
آرمان آترین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرمان آترین
همرو صنعت آسیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت همرو صنعت آسیا
پارادایس طب الماس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارادایس طب الماس
حمل و نقل بین المللی تهران راوی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت حمل و نقل بین المللی تهران راوی
تابان پرتو کوش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تابان پرتو کوش
درمان پژوه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت درمان پژوه
ورنا تجارت نیک پی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ورنا تجارت نیک پی
رابین سنجش ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رابین سنجش ایرانیان
شیمی پخش پیکان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیمی پخش پیکان
کیمیا الکل زنجان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا الکل زنجان
فراطب جراح در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فراطب جراح
تجهیز طب بارمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجهیز طب بارمان
آریان تندرست طب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آریان تندرست طب
سیسکو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیسکو
مهندسی طب و صنعت مهند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی طب و صنعت مهند
تولیدی صنعتی آرمان جاوید سلمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی صنعتی آرمان جاوید سلمان
صانع طب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صانع طب
سپاهان بهبود پارسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سپاهان بهبود پارسا
آتا طب سان پوریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آتا طب سان پوریا
ریحان طب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ریحان طب
پاپیا طب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پاپیا طب
دایموند ابزار تجهیز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دایموند ابزار تجهیز
جی اف اس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جی اف اس
ارتعاشات طبی ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ارتعاشات طبی ایرانیان
شفا ابزار درمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شفا ابزار درمان
تجهیزگران پویای امید سلامت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجهیزگران پویای امید سلامت
صنایع فلزی معلولین ایران پبیشگامان آتیه سازان سلامت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع فلزی معلولین ایران پبیشگامان آتیه سازان سلامت
صنایع پزشکی تایان طب خاورمیانه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع پزشکی تایان طب خاورمیانه
دما تجهیز تهویه آرامش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دما تجهیز تهویه آرامش
الهام طب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الهام طب
سها طب ابزار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سها طب ابزار
ثمر حمد آریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ثمر حمد آریا
ارکان تدبیر البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ارکان تدبیر البرز
مانا صنعت سلامت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مانا صنعت سلامت
شیمی عنصر مریم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیمی عنصر مریم
ایران تولید پالش گستر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایران تولید پالش گستر
صنایع پزشکی پارس مهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع پزشکی پارس مهر
ایمان شفا گستر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایمان شفا گستر
فومن وش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فومن وش
اسطوره تجهیز درمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اسطوره تجهیز درمان
صنایع پزشکی آرتا پاد طب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع پزشکی آرتا پاد طب
آروند فن پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آروند فن پارس
آوندحیات در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آوندحیات
گروه صنعتی کیان پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی کیان پارس
تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد
شیمی دارویی نوترون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیمی دارویی نوترون
بهبود سازان سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهبود سازان سپاهان
آرا تجهیز سیستم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرا تجهیز سیستم
متین دندان اکبری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت متین دندان اکبری
کفش بونتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کفش بونتی
مهندسی پزشکی فنون طب فرتاک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی پزشکی فنون طب فرتاک
فرازکاویان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرازکاویان
DJ. Jack Amiel

Western Music Solo Artist

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Aenean vulputate eleifend tellus.

 1. Age limit: 18+.
 2. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa.
 3. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 4. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
 5. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
 6. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
 7. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
 8. adipiscing sem neque sed ipsum.
 9. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
 10. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
 11. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi.
 12. Fusce vulputate eleifend sapien.
 13. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui.
 14. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla.
 15. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 16. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed
 17. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 18. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris.
 19. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.
زمان برگزاری
-
مجری نمایشگاه
 • 02188100138
 • تهران- خیابان شهید بهشتی، بعد از تقاطع قائم مقام، شماره 436، طبقه ی چهارم، واحد چهارده
 • www.healthindustry.ir