توضیحات

en

دانالو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دانالو
تیزگام صنعت(Gtoys) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تیزگام صنعت(Gtoys)
سیسمونی همونه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیسمونی همونه
تولیدی صنعتی فریدولین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی صنعتی فریدولین
لوکس پنل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت لوکس پنل
سورساتان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سورساتان
نیک فرجام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیک فرجام
فیورلا و نیلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فیورلا و نیلی
 پلاستیک آریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پلاستیک آریا
گالری پرشین گیفت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری پرشین گیفت
آتلیه عکاسی بانری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آتلیه عکاسی بانری
سولو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سولو
صادق بهداشت تیروژ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صادق بهداشت تیروژ
پیشگامان رباتیک صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشگامان رباتیک صنعت
بلسون رازان تجارت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بلسون رازان تجارت
بیبی لوک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بیبی لوک
رویای آینده کودکان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رویای آینده کودکان
اوکاچوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اوکاچوب
شایان تحریر آذران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شایان تحریر آذران
تولیدی پینو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی پینو
بی بی وان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بی بی وان
پرورش ذهن فرزام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرورش ذهن فرزام
سیمای نقش جاوید در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیمای نقش جاوید
بنیان چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بنیان چوب
کودک شیرین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کودک شیرین
پیشگامان توسعه کیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشگامان توسعه کیان
بی بی لاو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بی بی لاو
گسترش بازرگانی داروپخش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گسترش بازرگانی داروپخش
ماهنامه کودک سالم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماهنامه کودک سالم
نی نی بافت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نی نی بافت
 فناوری بن یاخته های رویان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فناوری بن یاخته های رویان
انتشارات برهمند(بی بی برنارد) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انتشارات برهمند(بی بی برنارد)
تولیدی ضیاء در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی ضیاء
کاردستی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کاردستی
آقای تولد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آقای تولد
اشوان (آفشید) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اشوان (آفشید)
تبریزیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تبریزیان
روز خوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت روز خوب
فان کلاب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فان کلاب
کلینیک سنجش رشد ذهنی حرکتی کودک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کلینیک سنجش رشد ذهنی حرکتی کودک
شهر لبخند مهربانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شهر لبخند مهربانی
نیوان هپی لند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیوان هپی لند
پرستو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرستو
تولیدی علی شهرستانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی علی شهرستانی
تافته آرین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تافته آرین
دانالو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دانالو
نی نی کلینیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نی نی کلینیک
یونیکو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت یونیکو
تولیدی هانی ناز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی هانی ناز
مهتاک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهتاک
هنرکده بافت و دوخت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هنرکده بافت و دوخت
مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو
تی تی بیبی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تی تی بیبی
رز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رز
خانه شاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خانه شاد
صنایع دستی تسنیم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی تسنیم
وقت بازی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت وقت بازی
بیمه ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بیمه ایران
هوم بیبی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هوم بیبی
برتر اندیشان سلامت آینده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برتر اندیشان سلامت آینده
بیبی پرو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بیبی پرو
کوکالو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کوکالو
استودیو نیروانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت استودیو نیروانا
بیمه نوین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بیمه نوین
گروه صنعتی کوشا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی کوشا
موسسه نیک زیست فردا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت موسسه نیک زیست فردا
پیشگامان آتیه الیت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشگامان آتیه الیت
نورهان (مهیا) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نورهان (مهیا)
منصوره کل جهانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت منصوره کل جهانی
آنامهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آنامهر
ايرانين مدل بي بي در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ايرانين مدل بي بي
دیدار هنر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دیدار هنر
گروه تولیدی تولد شاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه تولیدی تولد شاد
بادکنک رنگی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بادکنک رنگی
بادکنک رنگی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بادکنک رنگی
پردازش سیستمهای مجازی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پردازش سیستمهای مجازی
کلاه چهارفصل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کلاه چهارفصل
هپی بالون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هپی بالون
موسسه آموزشی مدرسه یادگیری مهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت موسسه آموزشی مدرسه یادگیری مهر
رویش طلایی کوچولوها در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رویش طلایی کوچولوها
تلیار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تلیار
تیزگام صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تیزگام صنعت
بیمه سامان کد 4134 در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بیمه سامان کد 4134
فروردین تک ماشین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فروردین تک ماشین
فرآیند بهبود پارسیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرآیند بهبود پارسیان
موسسه نیکوکاری مهرآفرین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت موسسه نیکوکاری مهرآفرین
امید دارو طبرستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت امید دارو طبرستان
گروه نساجی بهشت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه نساجی بهشت
گروه صنعتی پویا کودک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی پویا کودک
هنر و صنایع دستی سرو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هنر و صنایع دستی سرو
ناردونه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ناردونه
بیمه دانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بیمه دانا
ستارگان نیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ستارگان نیک
مرکز ماساژ امرتات در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مرکز ماساژ امرتات
هپی بی بی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هپی بی بی
موسسه پرورش کودک دوزبانه نیلوفرآبی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت موسسه پرورش کودک دوزبانه نیلوفرآبی
آقا کوچولو و خانم کوچولو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آقا کوچولو و خانم کوچولو
سایت فرزانگان هوشمند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سایت فرزانگان هوشمند
تسهیلگران لبخند و خلاقیت کودکان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تسهیلگران لبخند و خلاقیت کودکان
طلوع میراث آتیه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طلوع میراث آتیه
ملک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ملک
مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو
بیمه دانا-سخن گویان برتر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بیمه دانا-سخن گویان برتر
وودی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت وودی
هپی مارک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هپی مارک
مینا بالون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مینا بالون
ساتیا بیبی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ساتیا بیبی

نهمین نمايشگاه بين المللي مادر، نوزاد و كودك

DJ. Jack Amiel

Western Music Solo Artist

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Aenean vulputate eleifend tellus.

 1. Age limit: 18+.
 2. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa.
 3. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 4. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
 5. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
 6. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
 7. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
 8. adipiscing sem neque sed ipsum.
 9. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
 10. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
 11. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi.
 12. Fusce vulputate eleifend sapien.
 13. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui.
 14. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla.
 15. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 16. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed
 17. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 18. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris.
 19. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.
زمان برگزاری
-
مجری نمایشگاه
 • 02188653514
 • تهران بلوار میرداماد نرسیده به خیابان ولی عصر خیابان نور شماره 12 ساختمان نور طبقه اول واحد 5
 • http://www.miladfair.com