گالری تصاویر
توضیحات

en

نفت میلاد پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نفت میلاد پارس
پیشگام صنعت ابزار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشگام صنعت ابزار
رنگین ذوب سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رنگین ذوب سپاهان
ایمن سپهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایمن سپهر
سیحان سیال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیحان سیال
گروه صنعتی خط ران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی خط ران
ظفران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ظفران
پارت آریا نیرو پانیر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارت آریا نیرو پانیر
قطعات توربین شهریار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت قطعات توربین شهریار
الوند پارس سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الوند پارس سپاهان
آرین توف پاسارگاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرین توف پاسارگاد
سمند راد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سمند راد
پارس فن آوران رادین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس فن آوران رادین
همکاران سیستم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت همکاران سیستم
کیانا پترو انرژی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیانا پترو انرژی
نفت تجارت پیشگامان کیش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نفت تجارت پیشگامان کیش
نگین برودت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نگین برودت
شگرف کمپانی Shegarf company در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شگرف کمپانی Shegarf company
اراک ریل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اراک ریل
ارتعاش گستر پیمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ارتعاش گستر پیمان
مشاورین پوششهای صنعتی کسری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مشاورین پوششهای صنعتی کسری
گروه پیشروان فاتک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه پیشروان فاتک
آرین تک گستران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرین تک گستران
تولیدی و شیمیایی روناس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی و شیمیایی روناس
پارسیان تراش صنعت PTS در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارسیان تراش صنعت PTS
پترو صنعت انرژی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پترو صنعت انرژی
شیوا امواج آسیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیوا امواج آسیا
صنایع روشنایی مازی نور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع روشنایی مازی نور
شیمیایی تکرنگ کار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیمیایی تکرنگ کار
پترو رهان پمپ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پترو رهان پمپ
تولیدی صنعتی عیوض تکنیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی صنعتی عیوض تکنیک
اکسین شیمی دکاموند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اکسین شیمی دکاموند
لوله گستر خادمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت لوله گستر خادمی
تجهیزات آزمونهای غیر مخرب پیشرفته در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجهیزات آزمونهای غیر مخرب پیشرفته
امیران تولید یاران وطن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت امیران تولید یاران وطن
مهندسی پتروسازه بین الملل آرام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام
فراهم تجهیز پیام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فراهم تجهیز پیام
پمپ جت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پمپ جت
آوندحیات در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آوندحیات
تبادل سازان تهران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تبادل سازان تهران
بهبود سازان سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهبود سازان سپاهان
هیوا صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هیوا صنعت
آذرکاوین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آذرکاوین
پترو کاوان سخت پویا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پترو کاوان سخت پویا
دژ استیل ماهان کاوه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دژ استیل ماهان کاوه
تیرگان تراز پایان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تیرگان تراز پایان
تولیدی مشیران شبکه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی مشیران شبکه
سامان انرژی اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سامان انرژی اصفهان
مدیریت تعمیرات و نگهداری نیروگاه ها مبنا توس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مدیریت تعمیرات و نگهداری نیروگاه ها مبنا توس
جهان تجارت سالم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جهان تجارت سالم
تولیدی و بازرگانی نیاشیمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی و بازرگانی نیاشیمی
ریخته گری برناگداز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ریخته گری برناگداز
فنی و مهندسی آتبین ایستا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا
مهرتاش سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهرتاش سپاهان
تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان
مهندسی کنترلهای صنعتی حنیف در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی کنترلهای صنعتی حنیف
مهندسی انرژی و کار سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی انرژی و کار سپاهان
صنایع الکترونیک افشار هوراند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع الکترونیک افشار هوراند
آدرین شیمی آروند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آدرین شیمی آروند
پوشش اکسیر پارسه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پوشش اکسیر پارسه
سپاهان ابزار پویا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سپاهان ابزار پویا
سینا پرداز آپادانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سینا پرداز آپادانا
فراتک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فراتک
کیمیا فرآیند بیستون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا فرآیند بیستون
گروه صنعتی مبنا پدیده آداک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی مبنا پدیده آداک
گروه مهندسی مهرگان پترو پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه مهندسی مهرگان پترو پارس
اسب زر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اسب زر
هیدرواطلس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هیدرواطلس
آریا بنیز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آریا بنیز
پترو سرویس پارسیان کیش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پترو سرویس پارسیان کیش
آرمان بهین پژوه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرمان بهین پژوه
Shegarf company شگرف کمپانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت Shegarf company شگرف کمپانی
الکترود یزد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الکترود یزد
آبران صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آبران صنعت
آرین پترو ایده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرین پترو ایده
آسال آرا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسال آرا
آسیا سیال پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسیا سیال پارس
آمل کربوراندم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آمل کربوراندم
برق و تاسیسات داریان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برق و تاسیسات داریان
بک افزار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بک افزار
پارس جهد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس جهد
پتروایده کوشش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پتروایده کوشش
پدیده انرژی پارسیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پدیده انرژی پارسیان
پشم سرباره آسیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پشم سرباره آسیا
پشم سنگ ویلا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پشم سنگ ویلا
پوششهای محافظتی جنوب(پلی گام) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پوششهای محافظتی جنوب(پلی گام)
پیچ اتصال پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیچ اتصال پارس
تابان فولاد زنجان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تابان فولاد زنجان
تجهیزات برق و سیالات فولاد(ساتها) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد(ساتها)
ریخته گری فولاد طبرستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ریخته گری فولاد طبرستان
ستاره پالایه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ستاره پالایه
سیل صنعت رگا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیل صنعت رگا
ایرانیان وارم گروه انزلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایرانیان وارم گروه انزلی
ایمن تاش سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایمن تاش سپاهان
بهران مبدل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهران مبدل
تارابگین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تارابگین
عاونی مهندسی الکترونیک بهرشد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت عاونی مهندسی الکترونیک بهرشد
توسعه فنی و مهندسی کارونسر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توسعه فنی و مهندسی کارونسر
تولیدی الکترود پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی الکترود پارس
تولیدی و شیمیایی روناس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی و شیمیایی روناس
خدمات ایمنی و آتش نشانی نگهبان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خدمات ایمنی و آتش نشانی نگهبان
رایان پترو تجهیز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رایان پترو تجهیز
ساریاک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ساریاک
کابل سینا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کابل سینا
گازاب کالا(شرکت صنایع تجهیزات نفت گازاب کالا) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گازاب کالا(شرکت صنایع تجهیزات نفت گازاب کالا)
مهندسی انرژی و کار سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی انرژی و کار سپاهان
مهندسی پتروسازه بین الملل آرام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام
مهندسی تکنوتار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی تکنوتار
نیکان پترو تک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیکان پترو تک
صنایع آبزیان نیل پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع آبزیان نیل پارس
صنایع فولادی بستارون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع فولادی بستارون
صنایع فولادی حدیدسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع فولادی حدیدسا
صنایع کابل کرمان وکاویان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع کابل کرمان وکاویان
صنعت تجارت مهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعت تجارت مهر
فراسازان پیچ گستر پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فراسازان پیچ گستر پارس
فرانسوز یزد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرانسوز یزد
قطران ساوه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت قطران ساوه
کوشا مدرن سپنتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کوشا مدرن سپنتا
کیمیا تراب پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا تراب پارس
گروه آریا نورین میکا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه آریا نورین میکا
گروه صنعتی کهرنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی کهرنگ
گیلان میکا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گیلان میکا
ماشین افزار شمس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماشین افزار شمس
مهندسین مشاور و بازرسی فنی بهینه کاوش صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسین مشاور و بازرسی فنی بهینه کاوش صنعت
نقش جهان پالایه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نقش جهان پالایه
آروین صنعت بسپار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آروین صنعت بسپار
برق صنعت اس ام پی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برق صنعت اس ام پی
پارسیان تراش صنعت (PTS) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارسیان تراش صنعت (PTS)
پالایش قطران ذغال سنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پالایش قطران ذغال سنگ
تارادیس تابش آزما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تارادیس تابش آزما
تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان
سهامی بیمه ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سهامی بیمه ایران
بازرگانی علی عراقی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی علی عراقی
بهین پایا تجهیز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهین پایا تجهیز
پارس آژیراک خاورمیانه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس آژیراک خاورمیانه
پارک علم و فناوری مدرس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارک علم و فناوری مدرس
پترومکانیک خاورمیانه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پترومکانیک خاورمیانه
آدرین شیمی آروند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آدرین شیمی آروند
پوشش اکسیر پارسه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پوشش اکسیر پارسه
سپاهان ابزار پویا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سپاهان ابزار پویا
سینا پرداز آپادانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سینا پرداز آپادانا
فراتک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فراتک
کیمیا فرآیند بیستون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا فرآیند بیستون
گروه صنعتی مبنا پدیده آداک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی مبنا پدیده آداک
گروه مهندسی مهرگان پترو پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه مهندسی مهرگان پترو پارس
اسب زر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اسب زر
هیدرواطلس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هیدرواطلس
آریا بنیز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آریا بنیز
پترو سرویس پارسیان کیش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پترو سرویس پارسیان کیش
آرمان بهین پژوه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرمان بهین پژوه
Shegarf company شگرف کمپانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت Shegarf company شگرف کمپانی
الکترود یزد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الکترود یزد
آبران صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آبران صنعت
آرین پترو ایده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرین پترو ایده
آسال آرا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسال آرا
آسیا سیال پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسیا سیال پارس
آمل کربوراندم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آمل کربوراندم
برق و تاسیسات داریان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برق و تاسیسات داریان
بک افزار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بک افزار
پارس جهد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس جهد
پتروایده کوشش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پتروایده کوشش
پدیده انرژی پارسیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پدیده انرژی پارسیان
پشم سرباره آسیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پشم سرباره آسیا
پشم سنگ ویلا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پشم سنگ ویلا
پوششهای محافظتی جنوب(پلی گام) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پوششهای محافظتی جنوب(پلی گام)
پیچ اتصال پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیچ اتصال پارس
تابان فولاد زنجان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تابان فولاد زنجان
تجهیزات برق و سیالات فولاد(ساتها) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد(ساتها)
توسعه صنایع نفت و گاز سرو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
رسوبگیری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رسوبگیری
رفرانس ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رفرانس ایران
ریخته گری فولاد طبرستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ریخته گری فولاد طبرستان
ستاره پالایه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ستاره پالایه
سیل صنعت رگا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیل صنعت رگا
ایرانیان وارم گروه انزلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایرانیان وارم گروه انزلی
ایمن تاش سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایمن تاش سپاهان
بهران مبدل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهران مبدل
تارابگین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تارابگین
عاونی مهندسی الکترونیک بهرشد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت عاونی مهندسی الکترونیک بهرشد
توسعه فنی و مهندسی کارونسر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توسعه فنی و مهندسی کارونسر
تولیدی الکترود پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی الکترود پارس
تولیدی و شیمیایی روناس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی و شیمیایی روناس
خدمات ایمنی و آتش نشانی نگهبان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خدمات ایمنی و آتش نشانی نگهبان
رایان پترو تجهیز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رایان پترو تجهیز
ساریاک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ساریاک
کابل سینا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کابل سینا
گازاب کالا(شرکت صنایع تجهیزات نفت گازاب کالا) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گازاب کالا(شرکت صنایع تجهیزات نفت گازاب کالا)
مهندسی انرژی و کار سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی انرژی و کار سپاهان
مهندسی پتروسازه بین الملل آرام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام
مهندسی تکنوتار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی تکنوتار
نیکان پترو تک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیکان پترو تک
صنایع آبزیان نیل پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع آبزیان نیل پارس
صنایع فولادی بستارون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع فولادی بستارون
صنایع فولادی حدیدسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع فولادی حدیدسا
صنایع کابل کرمان وکاویان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع کابل کرمان وکاویان
صنعت تجارت مهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعت تجارت مهر
فراسازان پیچ گستر پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فراسازان پیچ گستر پارس
فرانسوز یزد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرانسوز یزد
قطران ساوه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت قطران ساوه
کوشا مدرن سپنتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کوشا مدرن سپنتا
کیمیا تراب پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا تراب پارس
گروه آریا نورین میکا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه آریا نورین میکا
گروه صنعتی کهرنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی کهرنگ
گیلان میکا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گیلان میکا
ماشین افزار شمس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماشین افزار شمس
مهندسین مشاور و بازرسی فنی بهینه کاوش صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسین مشاور و بازرسی فنی بهینه کاوش صنعت
نقش جهان پالایه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نقش جهان پالایه
آروین صنعت بسپار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آروین صنعت بسپار
برق صنعت اس ام پی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برق صنعت اس ام پی
پارسیان تراش صنعت (PTS) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارسیان تراش صنعت (PTS)
پالایش قطران ذغال سنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پالایش قطران ذغال سنگ
تارادیس تابش آزما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تارادیس تابش آزما
تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان
سهامی بیمه ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سهامی بیمه ایران
صنایع الکترونیک افشار (هوراند) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع الکترونیک افشار (هوراند)
صنایع ماشین های الکتریکی جوین(جمکو) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین(جمکو)
مهندسی پایدار هینا انرژی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی پایدار هینا انرژی
مولد گشتاور ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مولد گشتاور ایرانیان
نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران ( مپفا) ISPX در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران ( مپفا) ISPX
نمادین طرح روشن نگار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نمادین طرح روشن نگار
افلاک نوین کار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت افلاک نوین کار
آدران دژ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آدران دژ
بازرگانی علی عراقی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی علی عراقی
بهین پایا تجهیز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهین پایا تجهیز
پارس آژیراک خاورمیانه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس آژیراک خاورمیانه
پارک علم و فناوری مدرس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارک علم و فناوری مدرس
پترومکانیک خاورمیانه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پترومکانیک خاورمیانه
پردیس صنعت آموز نوین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پردیس صنعت آموز نوین
پشتیبانی صنعت و پروژه اطلس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پشتیبانی صنعت و پروژه اطلس
پیشرو تامین آندیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشرو تامین آندیا
تامین کالای آرمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تامین کالای آرمان
تجهیزگران صنعت کیسان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجهیزگران صنعت کیسان
تحلیل گران کنترل فرآیند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تحلیل گران کنترل فرآیند
رایحه بتن سبز (کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رایحه بتن سبز (کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران)
رشد صنعت نیرو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رشد صنعت نیرو
رمانتا صنعت پیشرو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رمانتا صنعت پیشرو
سازند تجهیزات دیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سازند تجهیزات دیان
سایبر صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سایبر صنعت
ستراک طرح اسپادانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ستراک طرح اسپادانا
سهند دور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سهند دور
آدیش پاد مهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آدیش پاد مهر
آماد هواگستر تجهیز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آماد هواگستر تجهیز
آیریک صنعت فناور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آیریک صنعت فناور
خدمات حفاری اروند سامان کیش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خدمات حفاری اروند سامان کیش
رای فن پیشگان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رای فن پیشگان
صنعتی کلار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعتی کلار
فراهم تجهیز پیام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فراهم تجهیز پیام
فن آفرینان کارون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فن آفرینان کارون
فنی مهندسی فولاد فردوس پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فنی مهندسی فولاد فردوس پارس
لکترود جوش آذربایجان (آذرجوش) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت لکترود جوش آذربایجان (آذرجوش)
مهندسی اردال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی اردال
مهندسی پارسان کیش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی پارسان کیش
مهندسی ژرف صنعت خاورمیانه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی ژرف صنعت خاورمیانه
صنایع دلتا تهویه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دلتا تهویه
فرابین آتیه نامی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرابین آتیه نامی
فراز تصفیه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فراز تصفیه
فراماندگار پترو صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فراماندگار پترو صنعت
فزار تجهیز جم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فزار تجهیز جم
گروه صنعتی فاجانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی فاجانی
مته و تجهیزات درون چاهی دانا کیش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مته و تجهیزات درون چاهی دانا کیش
مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران
مشگین حلقه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مشگین حلقه
مهندسی محققان یاسین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی محققان یاسین
مهندسین مشاور آزمونه فولاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد
موج نیرو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت موج نیرو
میراب لوله آرین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت میراب لوله آرین
نارکوب ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نارکوب ایران
نانو بسپار آیتک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نانو بسپار آیتک
نفتا صنعت ناظران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نفتا صنعت ناظران
آرا تجهیز سیستم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرا تجهیز سیستم
تک لاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تک لاد
سگال تجزیه فرآیند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سگال تجزیه فرآیند
اصفهان کوپلیمر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اصفهان کوپلیمر
پیشگامان پیچ پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشگامان پیچ پارس
تانگیران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تانگیران
پرشین راد گروه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرشین راد گروه
شیمی صنعت فرزان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیمی صنعت فرزان
کارگزاری مبین سرمایه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارگزاری مبین سرمایه
کارخانجات ماشین سازی اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارخانجات ماشین سازی اصفهان
گروه صنعتی کیان پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی کیان پارس
لوله و پروفیل امید البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت لوله و پروفیل امید البرز
توسعه هنر متین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توسعه هنر متین
ابداع گران پدیده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ابداع گران پدیده
اراک گدازش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اراک گدازش
ارکان گاز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ارکان گاز
الیاف سرامیک سپید در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الیاف سرامیک سپید
انجمن استصنا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انجمن استصنا
برناالکترونیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برناالکترونیک
پارت سازی مشهد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارت سازی مشهد
پلاسماتک سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پلاسماتک سپاهان
پمپاژ کرمانشاه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پمپاژ کرمانشاه
پنام گویان پارس امرتات در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پنام گویان پارس امرتات
پویا صنعت سپهر آرمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پویا صنعت سپهر آرمان
تولیدی تحقیقاتی ساخته های نسوز گهرسرام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تحقیقاتی ساخته های نسوز گهرسرام
تولیدی صنعتی وشیمیایی گیتی آسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی صنعتی وشیمیایی گیتی آسا
تولیدی و مهندسی نوآوران تجهیزات ایمن برق (نتیب) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی و مهندسی نوآوران تجهیزات ایمن برق (نتیب)
خانیران مبدل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خانیران مبدل
ژیتال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ژیتال
سرامیکهای صنعتی اردکان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان
سنگان صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگان صنعت
سیلندرسازی تهران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیلندرسازی تهران
بستیران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بستیران
پترو تجهیز سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پترو تجهیز سپاهان
پمپ سازان نبراس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پمپ سازان نبراس
تولیدی قطعات لاستیکی تهران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی قطعات لاستیکی تهران
صنایع واشرسازی بهتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع واشرسازی بهتا
صنعتی آما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعتی آما
کاسپین شیر کادوس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کاسپین شیر کادوس
کامپیوتری برگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کامپیوتری برگ
لوله گستر اسفراین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت لوله گستر اسفراین
مهندسی بین المللی فولاد تکنیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
مهندسی پارس اخگر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی پارس اخگر
مهندسی پردیسان رایانه سیستم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی پردیسان رایانه سیستم
مهندسی سدید کاران صبا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی سدید کاران صبا
مهندسی مهند هیدرولیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی مهند هیدرولیک
شعله صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شعله صنعت
شیرهای صنعتی اردبیل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرهای صنعتی اردبیل
صنایع آب و عمران ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع آب و عمران ایران
صنایع آتش بس پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع آتش بس پارس
صنایـع تولیدی پویه الکـترونیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایـع تولیدی پویه الکـترونیک
صنایع دیرگداز آمل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دیرگداز آمل
صنایع فرآور آذین فلز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع فرآور آذین فلز
صنایع لاستیک سازی میعاد صنعت کوشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع لاستیک سازی میعاد صنعت کوشان
صنعتی تولیدی هزاوه اراک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعتی تولیدی هزاوه اراک
طراحان تجهیزات صنعتی پیشگام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طراحان تجهیزات صنعتی پیشگام
طراحی و مهندسی توان الکتریک پویش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طراحی و مهندسی توان الکتریک پویش
غرب فلنج در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت غرب فلنج
فرافن گاز تهران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرافن گاز تهران
کاریزاب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کاریزاب
کلورز آریانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کلورز آریانا
کیمیا فرآور صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا فرآور صنعت
گروه صنعتی سانا عایق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی سانا عایق
گروه صنعتی ظفران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی ظفران
مبناپیشه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبناپیشه
مدیریت پروژه های صنعتی ابدال(مپصا) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال(مپصا)
مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
مهندسی خطوط لوله توانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی خطوط لوله توانا
مهندسین مشاور هامون گستر صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسین مشاور هامون گستر صنعت
نیکان تک ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیکان تک ایرانیان
واشرهای صنعتی کلینگران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت واشرهای صنعتی کلینگران
انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران
پترو کیمیا آروین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پترو کیمیا آروین
فرایند گستر تامین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرایند گستر تامین
توسعه و بازرگانی فین روتاک صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توسعه و بازرگانی فین روتاک صنعت
مهندسی فرآیند انرژی اطلس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی فرآیند انرژی اطلس
پژواک رایان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پژواک رایان
صنعتی بازرگانی اندیشه داران صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعتی بازرگانی اندیشه داران صنعت
بالان صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بالان صنعت
ایبک(اورین الکتریک) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایبک(اورین الکتریک)
مبتکران پترو پژوه سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبتکران پترو پژوه سپاهان
برهان توسعه سامان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برهان توسعه سامان
تکتاز نسوز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تکتاز نسوز
درسا پژوهش صنایع در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت درسا پژوهش صنایع
پیشگام انرژی خاور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشگام انرژی خاور
گروه تولیدی کامپوزیت شیمی سازه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه تولیدی کامپوزیت شیمی سازه
تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد
ماشین سازی آسیا کار باختر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماشین سازی آسیا کار باختر
بنیاد علوم کاربردی رازی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بنیاد علوم کاربردی رازی
مسباره سازان جنوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مسباره سازان جنوب
مهندسی و ساخت سینا کنترل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی و ساخت سینا کنترل
ایران اویل فیلد سوپلای کیش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایران اویل فیلد سوپلای کیش
پکاشیمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پکاشیمی
مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق ( گروه مهام شرق) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق ( گروه مهام شرق)
سیمکو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیمکو
پارس حساس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس حساس
مهندسی مشاور نیروی آذربایجان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان
کنورآسیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کنورآسیا
رنگین نانو نهال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رنگین نانو نهال
پارت ماشین سازه پارس ( گروه صنعتی پارکو ) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارت ماشین سازه پارس ( گروه صنعتی پارکو )
ایکاد (حمل و نقل بین المللی و ترخیص) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایکاد (حمل و نقل بین المللی و ترخیص)
سیم و کابل مغان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیم و کابل مغان
رادین فراز جم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رادین فراز جم
موسسه تحقیقاتی و مهندسی فرآیند پژوهان صنعتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت موسسه تحقیقاتی و مهندسی فرآیند پژوهان صنعتی
مکث بین الملل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مکث بین الملل
تدبیرگران سامانه های انرژی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تدبیرگران سامانه های انرژی
ایمن دابا پارسیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایمن دابا پارسیان
مهندسی سامان آریا پترولیوم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی سامان آریا پترولیوم
پوشش گستر قشم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پوشش گستر قشم
گروه صنعتی شایان برق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی شایان برق
اندیشه برتر توسعه ارتباطات در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اندیشه برتر توسعه ارتباطات
پالایشکده اسد شیمی پارسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پالایشکده اسد شیمی پارسا
آریا آزمون صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آریا آزمون صنعت
نورصرام پویا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نورصرام پویا
صرافی اطلس تضامنی وکیلی و شرکاء در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صرافی اطلس تضامنی وکیلی و شرکاء
کارخانجات تولید و شستشوی صنعتی نساجی بردیا جنوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارخانجات تولید و شستشوی صنعتی نساجی بردیا جنوب
گروه توسعه صنعتی آسیامجد (سنگ سنباده آسیا) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه توسعه صنعتی آسیامجد (سنگ سنباده آسیا)
نانو پارس اسپادانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نانو پارس اسپادانا
آرین حمل خلیج فارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرین حمل خلیج فارس
مرکز پژوهش متالورژی رازی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مرکز پژوهش متالورژی رازی
صنایع لاستیک سازی کیمیا صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع لاستیک سازی کیمیا صنعت
تولیدی روغنهای روانساز دماوند (سهامی خاص) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی روغنهای روانساز دماوند (سهامی خاص)
خدمات فنی آرام آزمون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خدمات فنی آرام آزمون