توضیحات

en

بهفخر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهفخر
هیدرولیک نوین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هیدرولیک نوین
انجمن تولید کنندگان قطعات آسانسور و پله برقی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انجمن تولید کنندگان قطعات آسانسور و پله برقی
بازرگانی قراچورلو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی قراچورلو
گروه سماتیک کاران آریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه سماتیک کاران آریا
یاران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت یاران
آسانسور 110 در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسانسور 110
مهندسی ساختمانی درنا آوند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی ساختمانی درنا آوند
پرشیا لیفت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرشیا لیفت
البرز کنترل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت البرز کنترل
پنومان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پنومان
نیکو بران آسیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیکو بران آسیا
تولیدی کهرام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی کهرام
السا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت السا
آریا فراز آسانبر سپنتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آریا فراز آسانبر سپنتا
فنی مهندسی سنا برق توان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فنی مهندسی سنا برق توان
گروه فنی مهندسی خلیج در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه فنی مهندسی خلیج
الکترو توسن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الکترو توسن
استیل رسائیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت استیل رسائیان
ویرا انرژی مهر ماهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان
مهر مینا الکترونیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهر مینا الکترونیک
صنعت الکترونیک پژوه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعت الکترونیک پژوه
الوند لیفت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الوند لیفت
هادی صنعت شهاب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هادی صنعت شهاب
الکترو بالابر کوشا(الکو) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الکترو بالابر کوشا(الکو)
طراحان سیستم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طراحان سیستم
گروه مهندسی صنعتی غدیر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه مهندسی صنعتی غدیر
پایا کنترل پاسارگاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پایا کنترل پاسارگاد
کارگاه آذین کابین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارگاه آذین کابین
آکا کنترل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آکا کنترل
طراحان فلز دانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طراحان فلز دانا
نگین پدیده قائم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نگین پدیده قائم
بهران کار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهران کار
هفته نامه پیام ساختمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هفته نامه پیام ساختمان
آذرخش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آذرخش
تحول انتقال میهن(تامکو) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تحول انتقال میهن(تامکو)
پار صنعت صعود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پار صنعت صعود
کادوس آسانسور کیش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کادوس آسانسور کیش
آسان تابلو کومش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسان تابلو کومش
صنایع آسانسور المپیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع آسانسور المپیک
ایده طرح پیشرو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایده طرح پیشرو
مهندسی تجارت پردیس رابین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی تجارت پردیس رابین
کاردان هیدرولیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کاردان هیدرولیک
آسا آرامان الکترونیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسا آرامان الکترونیک
مهندسی و صنعتی اوج بالابر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی و صنعتی اوج بالابر
آسانسور نوین سیستم رو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسانسور نوین سیستم رو
ایده فراز ایمن رو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایده فراز ایمن رو
سنگبری برادران سرخوش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگبری برادران سرخوش
آسا آسانبر کانیار البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسا آسانبر کانیار البرز
اینور اتوماسیون پارسیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اینور اتوماسیون پارسیان
الفبای فناوری داتیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الفبای فناوری داتیس
الکترونیک صنعت پژوه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الکترونیک صنعت پژوه
عصر نوین کیهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت عصر نوین کیهان
نوبران صنعت ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نوبران صنعت ایرانیان
صنایع فلزی سنگتراش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع فلزی سنگتراش
صندوق ضمانت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صندوق ضمانت
دارکوب لیفت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دارکوب لیفت
تک توان ویژن شرق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تک توان ویژن شرق
توان اوج پیما آسانبر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توان اوج پیما آسانبر
صنایع آسانبرآرتا صعود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع آسانبرآرتا صعود
ایرانیان صعود صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایرانیان صعود صنعت
اوج رسان تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اوج رسان تبریز
تاپ صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تاپ صنعت
صنایع آسانبرجباریان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع آسانبرجباریان
گروه صنعتی البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی البرز
آرمان پیشرو عدل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرمان پیشرو عدل
صنایع ساخت تجهیزات آسانبر موتوژن(موتولیفت) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع ساخت تجهیزات آسانبر موتوژن(موتولیفت)
آراد آسانرو ثمین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آراد آسانرو ثمین
سامان کاران نوژان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سامان کاران نوژان
گروه تولیدی کوثر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه تولیدی کوثر
برزین مهر آناهید در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برزین مهر آناهید
تولیدی آتور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی آتور
روان ترانس آپادانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت روان ترانس آپادانا
آسانبر آستان رضا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسانبر آستان رضا
ستاد اتحادیه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ستاد اتحادیه
ابولیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ابولیان
ویرا لیفت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ویرا لیفت
مرکز علمی کاربردی کوشا تهران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مرکز علمی کاربردی کوشا تهران
بیمه آرمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بیمه آرمان
نشریه اختصاصی آسانسور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نشریه اختصاصی آسانسور
ریزپردازان مدار سبز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ریزپردازان مدار سبز
PLG در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت PLG
GLARIE در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت GLARIE
کیمیا اندیشان رادمهر ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا اندیشان رادمهر ایرانیان
رایزتک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رایزتک
رساگستر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رساگستر
صنعت آوران آسانبر میلاد پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعت آوران آسانبر میلاد پارس
جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی
وزنه آسانسور سهند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت وزنه آسانسور سهند
پیمان بالابان صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیمان بالابان صنعت
آسان سازان یاران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسان سازان یاران
بازرگانی محمود قراچرلو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی محمود قراچرلو
روانکارسماتک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت روانکارسماتک
لاران صنعت پویا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت لاران صنعت پویا
آلتون آسانسور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آلتون آسانسور
آرتا پیشرو آرش فراز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرتا پیشرو آرش فراز
صنایع مهندسی مهر آسا میلاد ( هیدرو فرکو) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع مهندسی مهر آسا میلاد ( هیدرو فرکو)
فراز رسان(پارت دنا فوز) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فراز رسان(پارت دنا فوز)
الکترونیک صنعت پایتخت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الکترونیک صنعت پایتخت
آسانسورمحراب فراز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسانسورمحراب فراز
نوین بالابر مهرگان افرا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نوین بالابر مهرگان افرا
پیمانکاری پیشرو فراز رسان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیمانکاری پیشرو فراز رسان
فرازپردازش آرکا(فرازکنترل) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرازپردازش آرکا(فرازکنترل)
اطلس کاخ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اطلس کاخ
آسانسور سعید در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسانسور سعید
مهندسی گسترش آسانبرماد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی گسترش آسانبرماد
فریمن استیل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فریمن استیل
نیکوبران صنعت آسیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیکوبران صنعت آسیا
آسا آرمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسا آرمان
گروه تولیدی کیوان فراز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه تولیدی کیوان فراز
فتحی الماس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فتحی الماس
ساماندهی آسانبر تهران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ساماندهی آسانبر تهران
ماشین سازان پایدار قرن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماشین سازان پایدار قرن
آسان شایان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسان شایان
سگال صنعت مایا(بهسازه) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سگال صنعت مایا(بهسازه)
پاد تاب آذر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پاد تاب آذر
آتیرو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آتیرو
گلد استیل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گلد استیل
آسان الوند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسان الوند
شکیب جک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شکیب جک
تابلو فرمان 110 در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تابلو فرمان 110
آسانبرتجلی آسمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسانبرتجلی آسمان
آریان سیستم رو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آریان سیستم رو
روان درب رسیس البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت روان درب رسیس البرز
آرمه بن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرمه بن
ماهان اوج پیما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماهان اوج پیما
تابش تابلوشرق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تابش تابلوشرق
توان هیدرولیفت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توان هیدرولیفت
صنایع بهبود الکترونیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع بهبود الکترونیک
هیدرولیک بهفن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هیدرولیک بهفن
تاسیسات برق ساختمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تاسیسات برق ساختمان
آرا فراز نوین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرا فراز نوین
ویسمن صنعت آسانبر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ویسمن صنعت آسانبر
ایده پردازان بهیاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایده پردازان بهیاد
آسانبر پریسما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسانبر پریسما
استقرار الکترونیک ساختمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت استقرار الکترونیک ساختمان
فراز کنترل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فراز کنترل
جهان ترمز کاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جهان ترمز کاشان
تولیدی رعد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی رعد
صنعت الکترونیک آریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعت الکترونیک آریا
پارت تدبیر شکیبا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارت تدبیر شکیبا
آلومین لیفت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آلومین لیفت

هفتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته

DJ. Jack Amiel

Western Music Solo Artist

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Aenean vulputate eleifend tellus.

 1. Age limit: 18+.
 2. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa.
 3. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 4. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
 5. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
 6. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
 7. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
 8. adipiscing sem neque sed ipsum.
 9. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
 10. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
 11. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi.
 12. Fusce vulputate eleifend sapien.
 13. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui.
 14. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla.
 15. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 16. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed
 17. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 18. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris.
 19. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.
زمان برگزاری
-
مجری نمایشگاه