توضیحات

en

فرش اسلیمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش اسلیمی
موکت بابل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت موکت بابل
فرش قیطران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش قیطران
فرش خاتم آران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش خاتم آران
 فرش پردیس مشهد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش پردیس مشهد
قالی سلیمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت قالی سلیمان
افشار زرینه(ستاره افشار) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت افشار زرینه(ستاره افشار)
 فرش الماس کویر کرمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش الماس کویر کرمان
کانون آگهی و تبلیغات آریا تدبیر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کانون آگهی و تبلیغات آریا تدبیر
فرش آرشام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش آرشام
نیک فرآیند گستر پارسیس، فرش عرش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیک فرآیند گستر پارسیس، فرش عرش
آرتا نقش تاک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرتا نقش تاک
فرش آویسا کاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش آویسا کاشان
 صنایع فرش آذرخش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع فرش آذرخش
فرش بهشتی تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش بهشتی تبریز
گروه طراحی فرش بیدرنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه طراحی فرش بیدرنگ
بوریا سامانه های طراحی و تولید رایانه‌ای در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بوریا سامانه های طراحی و تولید رایانه‌ای
 بوستان ترمه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بوستان ترمه
چهل تکه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چهل تکه
سانتی گراد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سانتی گراد
صنایع کرک یزد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع کرک یزد
داریوش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت داریوش
گروه تخصصی فرش اسلیمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه تخصصی فرش اسلیمی
فرش نساجی تندیس کاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش نساجی تندیس کاشان
 فرش گنجینه هنر مشهد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش گنجینه هنر مشهد
 نساجی گلریس کویر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نساجی گلریس کویر
توحید نقش آران (فرش کاخ) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توحید نقش آران (فرش کاخ)
فرش مهستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش مهستان
موکت نگین مشهد،فرش پرشین مشهد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت موکت نگین مشهد،فرش پرشین مشهد
نصر دوخت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نصر دوخت
مجنمع صنایع نساجی رز سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مجنمع صنایع نساجی رز سپاهان
نگین مشهد تابان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نگین مشهد تابان
هنرکده نیکزاد یزد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هنرکده نیکزاد یزد
 نیما بافت کاشان (ماهور) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیما بافت کاشان (ماهور)
گروه صنعتی نوین تکنیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی نوین تکنیک
اوپال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اوپال
صنایع فرش پدیده اردهال کاشان (مهر و ماه) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع فرش پدیده اردهال کاشان (مهر و ماه)
پردیس بافت یزد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پردیس بافت یزد
صنایع تولیدی بافته های مهستان کاشان،فرش پرنیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع تولیدی بافته های مهستان کاشان،فرش پرنیان
 تولیدی پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی پارس
 الیاف زاگرس پیمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الیاف زاگرس پیمان
راک شیمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت راک شیمی
 تولیدی بازرگانی سپاس نور بیدگل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی بازرگانی سپاس نور بیدگل
شادلین فرش کاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شادلین فرش کاشان
 فرش شاهرخ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش شاهرخ
کارخانجات ریسندگی و بافندگی سینا تاپ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی سینا تاپ
صنایع الیاف شکوهی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع الیاف شکوهی
 خاطره مشکات (فرش سوفیا) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خاطره مشکات (فرش سوفیا)
سورنافرش ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سورنافرش ایرانیان
تمدن فرش کاشان(قالی سرام) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تمدن فرش کاشان(قالی سرام)
 الیاف ترمه صدف دلیجان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الیاف ترمه صدف دلیجان
تورنگ چاپ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تورنگ چاپ
مروارید نقش طوس مشهد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مروارید نقش طوس مشهد
تاپ مت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تاپ مت
گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور
 فرش زمرد مشهد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش زمرد مشهد
ستاره طلایی ملت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ستاره طلایی ملت
نوین صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نوین صنعت
گروه صنعتی پارسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی پارسا
 فرش گل نقش پارمیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش گل نقش پارمیس
 فرش رزین سیلک کاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش رزین سیلک کاشان
 نساجی امین کاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نساجی امین کاشان
نگین مشهد فتاح (فرش عقیق) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نگین مشهد فتاح (فرش عقیق)
نگین باستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نگین باستان
مهر آریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهر آریا
دنیای گلیم و فانتزی بهارستان( حسن زاده) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دنیای گلیم و فانتزی بهارستان( حسن زاده)
 فرش سارینا پارس کاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش سارینا پارس کاشان
کیمیا البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا البرز
 نساجی مه ترنج تهران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نساجی مه ترنج تهران
تابلو فرش نقش نگار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تابلو فرش نقش نگار
استقلال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت استقلال
راد فرش مروارید در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت راد فرش مروارید
آذین چرم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آذین چرم
سروش پایتخت فرش اکسیر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سروش پایتخت فرش اکسیر
آذین نقش زرباف در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آذین نقش زرباف
ست در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ست
بازرگانی برادران کریمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی برادران کریمی
فرش گل نقش پارسیان (رویال گلد) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش گل نقش پارسیان (رویال گلد)
فرش کتیبه پایتخت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش کتیبه پایتخت
صنایع پوست و فرش طاها در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع پوست و فرش طاها
پرند موکت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرند موکت
حریران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت حریران
 رجال کرمانشاه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رجال کرمانشاه
فرش زاگرس کرمانشاه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش زاگرس کرمانشاه
قصرایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت قصرایرانیان
فرش سجاد کاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش سجاد کاشان
فرش آتیه سبلان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش آتیه سبلان
نشریه کهن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نشریه کهن
نشریه موفق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نشریه موفق
نشریه نساجی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نشریه نساجی
اتحادیه کاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اتحادیه کاشان
هزاردستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هزاردستان

دهمين نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته

DJ. Jack Amiel

Western Music Solo Artist

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Aenean vulputate eleifend tellus.

 1. Age limit: 18+.
 2. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa.
 3. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 4. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
 5. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
 6. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
 7. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
 8. adipiscing sem neque sed ipsum.
 9. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
 10. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
 11. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi.
 12. Fusce vulputate eleifend sapien.
 13. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui.
 14. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla.
 15. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 16. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed
 17. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 18. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris.
 19. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.
زمان برگزاری
-
مجری نمایشگاه