توضیحات

en

اهداف

۱- معرفی توانمندی ها در زمینه باغبانی، بذر، کود، گلخانه و صنایع وابسته در حوزه های تولید دانش و محصول در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

۲- معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه های زنجیره باغبانی، کود، بذر، گلخانه و کشت بافت و ایجاد بسترهای مناسب به منظور ترغیب افراد یا واحد های سرمایه گذار و بهره گیری مناسب از ظرفیتهای موجود و ایجاد زمینه های اشتغال زایی و کارآفرینی

۳- ایجاد زمینه تبادل دانش فنی و تکنولوژی در زنجیره بذر، کود، گلخانه و صنایع وابسته با سایر کشورها

۴- معرفی و انتقال دانش و تکنولوژی های جدید به تولیدکنندگان، بهره برداران و متخصصان در حوزه بذر، کود، گلخانه و صنایع وابسته

۵- معرفی دستاوردهای بروز دنیا در زنجیره بذر، کود، گلخانه و صنایع وابسته

۶- برند سازی نمایشگاه به عنوان بزرگترین و مهمترین رویداد در حوزه تبادلات فنی، اقتصادی و تجاری در زنجیره بذر،  کود، گلخانه و صنایع وابسته

۷- نمایش دستاوردها، محصولات و خدمات تولیدکنندگان و صنعت گران و فعالان این بخش

۸- فراهم ساختن زمینه مناسب جهت ارائه آخرین دستاوردهای نوین علمی، پژوهشی و صنعتی در حوزه های مختلف صنعت کشاورزی و بذر، کود، گلخانه وصنایع وابسته، مکانیزاسیون و رشته های مرتبط و تقویت ارتباط بین دانشگاه ها، صنایع و مراکز علمی و پژوهشی کشور در دانش بنیان نمودن زنجیره باغبانی، گلخانه و کشاورزی

۹- ایجاد و یا ارتقاء رویکرد صادرات محصولات و نهاده ها به سایر کشورها

۱۰- آشنایی با جدید ترین فناوریها و تکنولوژیهای تولید بذر و کود و ساخت گلخانه و صنایع وابسته در راستای به نژادی و به تولیدی و به زراعی محصولات

۱۱- تقابل توانایی تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی با سایر کشورها و شناسایی فاصله های ملموس و راه حلهای آن برای برطرف کردن شکافها در صورت عملی شدن

۱۲-  همگامی ایران با سایر کشورها در جهت پیشرفت صنعت کشور در این زمینه و تدوین راهکار برای صادرات بیشتر از واردات

۱۳-  تقابل تولید کنندگان، سرمایه گذاران و شرکتهای موفق بازرگانی و بازاریابی ایران با سایر کشورها و آشنایی با جدیدترین روشها برای داشتن بازاری گسترده و عظیم

تاریخچه

کود

هرگونه مواد طبیعی و غیر طبیعی که در کشاورزی برای تقویت خاک از آن استفاده می‌کنند را کود می گویند. برای آنکه خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود نباشد استفاده از کود ضروری است.

انواع کود شامل:

۱- کودهای شیمیایی

۲-  آلی یا ارگانی

۳- بیولوژیک یا زیستی

۴- کودهای ریز مغذی

بذر

به بخشی از گیاهان مورد توجه در کشاورزی و باغبانی گفته می‌شود که می‌تواند به تکثیر و تولید مثل  آن گیاه منجر شود. در کشاورزی به هر بخش از گیاه که بتواند نسل دیگری از همان گیاه را تولید کند بذر می‌گویند. بذر یک رابطه زنده بین والدین و نتاج بوده و عامل اصلی انتشار گیاه از یک محیط به محیط دیگر می‌باشد که سبب تداوم نسل‌ها می‌شود. از نظر بیولوژیکی بذر یک تخمک رسیده و بارور است که قابلیت رشد و تبدیل به یک گیاه کامل را دارد، اما از نظر کشاورزی و زراعت بذر مفهوم وسیع تری دارد. بذر از نظر زراعت یک میوه ی خشک و ناشکوفا است که می‌تواند دارای یک، دو یا چند تخمک اشد. از بذور دارای یک تخمک به بذر غلات، بذوری که دارای دو تخمک هستند به بذر هویج و طوق و بذوری که دارای چند تخمک (پلی ژرم)هستند به بذر چقندرقند  می‌توان اشاره کرد. بذور از نظر خصوصیات فیزیکی مانند رنگ، شکل، اندازه و خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دارای تنوع بسیار زیادی هستند.

بذر تولید شده از روش جنسی تخم گیاه می‌باشد و از روش غیر جنسی از طرق باززایی، ریزم، استولون، سوخ (پیاز) و… می‌باشد.

از نظر گیاه شناسی، تخم، تخمک رسیده گیاه است.

یک بذر رسیده بایستی دارای چهار جزء باشد که این چهار جزء برای حیات بذر ضروری هستند. این اجزاء شامل پوسته بذر (تستا)، جنین، مواد ذخیره‌ای و معدنی و آنزیم‌ها و هورمون‌ها هستند.

پوسته بذر:

پوسته بذر یا تستا پوشش محافظ بذر است که از پوشش‌های خارجی تخمدان تشکیل شده است و قسمت‌های داخلی مانند جنین را در برابر عوامل محیطی محافظت می‌نماید. تستا نقش مهمی در فرایند آب گیری بذر طی فرایند جوانه زنی دارد.

جنین:

که یک گیاه جنینی یا اسپوروفیت است و شامل محور جنینی، هیپوکوتیل و یک یا دو عدد لپه است.

آنزیم‌ها و هورمون‌ها:

در حیات و جوانه زنی بذر نقش مهمی دارند. آنزیم‌ها سبب هضم مواد ذخیره‌ای می‌شوند که این مواد برای ساخت بافت‌های جدید در طی جوانه زنی بذر مورد استفاده قرار می‌گیرند. هورمون‌ها نیز می‌توانند سبب تحریک ساخت آنزیم‌ها یا ایجاد حالت سکون یا استراحت در بذور خشک شوند که این پدیده برای بقاء گیاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. میزان رطوبت و سرعت فعالیت‌های متابولیکی بذر در حالت سکون حدود ۱۰ درصد یا کمتر از میزان رطوبت و فعالیت‌های متابولیکی بافت‌های گیاهی است.

مواد ذخیره‌ای:

تأمین کننده مواد مورد نیاز جنین تا زمان مستقل شدن و تبدیل آن به یک گیاه کامل فتوسنتز کننده است. مواد ذخیره‌ای بذر شامل کربوهیدرات‌ها، لیپیدها، پروتئین‌ها و سایر ترکیبات هستند که میزان آن‌ها در بذور گیاهان مختلف متفاوت است. ترکیب شیمیایی بذور تحت کنترل ژنتیک و محیط می‌باشد.

کربوهیدرات‌ها:

کربوهیدرات ماده ذخیره‌ای اصلی در بذور بسیاری از گیاهان زراعی نظیر غلات می‌باشند. کربوهیدرات‌های ذخیره‌ای شامل نشاسته، همی سلولز، لیزاب ، پنتوزان‌ها، پکتین‌ها، و سایر کربوهیدرات‌ها می‌باشند.

انواع بذر شامل:

۱- بذر هیبریدی یا دو رگه

۲- بذرهایی که از لحاظ ژنتیکی توسط انسان تغییری در آنها ایجاد نشده است

۳- بذرارگانیک

گلخانه

به فضای محدودی اطلاق می‌شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد. طبق این تعریف از جمله عملکرد گلخانه، فراهم کردن شرایط محیطی لازم و مورد نیاز محصولی معین است. گلخانه‌ها بر حسب اینکه چه نوع مصالح ساختمانی در آن‌ها بکار برده شده‌است به نوع ثابت و متحرک تقسیم‌بندی می‌شوند. گلخانه‌های ثابت، به گلخانه‌هایی گفته می‌شود که مصالح ساختمانی  بکار رفته در آن‌ها از جنس پایدار و با دوام باشد. پس باید سالیان سال از آن‌ها استفاده کرد.

مزایای کشت گلخانه‌ای:

۱- صرفه جویی بسیار زیاد در مصرف آب

۲- افزایش تولید در واحد سطح (به عبارت دیگر ۱۵ برابر فضای آزاد ) به این معنی که مثلا در مورد محصولات تولید ۳۰ کیلو گرم در هر متر مربع در گلخانه به جای تولید ۲ کیلوگرم در همان یک متر مربع در فضای آزاد

۳- تولید بیش از یک محصول در سال (که در مورد بعضی محصولات  تولید سه بار درسال و همچنین در مورد بعضی محصولات  تولید دو بار در سال ممکن می باشد)

۴- افزایش کیفیت محصول تولیدی (که با کنترل دقیق و بهتر آفات و بیماری ها با روش های کنترل بیولوژیکی و کاهش مصرف سموم که باعث افزایش کیفیت محصول و افزایش صادرات و حفظ محیط زیست می شود)

۵- استفاده از اراضی غیر قابل کشت با سیستم هیدرو پونیک

۶- عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امکان بازار یابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار

۷- تداوم کار و تولید محصول در تمام فصل های سال با توجه با امکان کنترل عوامل محیطی و تنظیم شرایط موردنیاز گیاه

۸- اشتغال زائی بیشتر در واحد سطح

۹- امکان استفاده از تکنیکهای جدید کشاورزی مانند کشت طبقاتی

هر یک از گیاهان برای داشتن رشد مطلوب نیاز به شرایط خاصی از نظر شدت نور، دمای روزانه، دمای شبانه، میزان رطوبت نسبی هوا و رطوبت خاک دارند. برای تولید و پرورش تجاری گیاهان با کیفیت بالا و در تمام طول سال باید شرایط محیطی مطلوب به همراه کنترل عوامل خسارت زا نظیر باد، طوفان‌های ویرانگر، سرما و یخبندان و… از طریق ساختمانی بنام گلخانه هستیم که به عنوان محیط کنترل شده مطرح می‌گردد و با توجه به نیاز روزافزون بازار، چه از نظر تولید گل و گیاهان زینتی و چه از نظر سبزیجات و صیفی جات خارج از فصل و همچنین تولید گیاهان دارویی این روش تولید امروزه به یکی از سودآورترین بخشهای کشاورزی تبدیل شده‌است که البته سرمایه‌گذاری اولیه فراوانی را نیز طلب می‌کند. با توجه به سرمایه‌گذاری زیادی که در این زمینه صورت می‌گیرد فقدان مدیریت صحیح در احداث گلخانه، انتخاب مکان، نوع گلخانه و پوشش آن باعث عدم بهره‌وری مناسب از سرمایه و امکانات خواهد شد.

بدون شک وقتی که در سال ۱۳۵۲ برای اولین بار تفکر کاشت گلخانه ای آن هم با انگیزه تولید گیاهان زینتی به ایران وارد شد ، کسی تصور نمی کرد که زمانی یکی از روش های مهم و اساسی محصولات کشاورزی شود. روند تولید محصولات گلخانه ای به سبب مزیت های گوناگون این نوع کشاورزی چه در ایران و چه در کل دنیا، روز به روز در حال گسترش است.

محل احداث گلخانه:

یکی از اولین تصمیماتی که باید اتخاذ شود، این است که گلخانه به صورت یک واحد جداگانه، در تماس باساختمان‌های موجود یا بصورت بخشی از ساختمانهای جدید ساخته شود. گلخانه‌های متصل به هم معمولاً هزینه‌های ساخت و گرمایش کمتری داشته و دسترسی آسانتری دارند، اما گیاهان نورکمتری دریافت می‌کنند. گلخانه‌های متصل به هم باید رو به جنوب ساخته شوند. یک گلخانه مستقل می‌تواند در محلی دورتر از ساختمانهای موجود ساخته شود. گیاهان در چنین گلخانه‌ای نور خورشید را از همه جهات دریافت می‌کنند. این گلخانه‌ها از لحاظ ساخت و سیستم حرارتی بسیار گران هستند و هزینه‌های فوق‌العاده‌ای برای خطوط آب و برق لازم دارند. یک گلخانه می‌تواند در هراندازه‌ای ساخته شود اما کوچکترین گلخانه‌ای که می‌توان در نظر گرفت چیزی در حدود ۲۰۰ فوت مربع است (۱۸٫۴ متر مربع). گلخانه‌های کوچکتر به نسبت از لحاظ ساخت و عملکرد بسیار گران هستند.

طبقه بندی گلخانه ها از ۴ نظر:

۱- از نظر شکل

۲- از نظر دما

۳- از نظر پوشش

۴- از نظر ساختار جدا یا متصل بودن

در کشت گلخانه ای کشاورزانی که زمین های کوچک و مقدار محدودی آب در اختیار دارند می توانند با کشت انواع محصولات، علاوه بر افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال پایدار به کسب درآمد کافی نیز امیدوار شوند هر یک از گیاهان برای داشتن رشد مطلوب نیاز به شرایط خاصی از نظر شدت نور، دمای روزانه و شبانه، میزان رطوبت نسبی هوا و رطوبت خاک دارند که برای تولید و پرورش محصولات خارج از فصل در طول سال، گلخانه ها به عنوان یک محیط کنترل شده و امن می تواند به یکی از سودآورترین فعالیت های بخش کشاورزی تبدیل شود.

با توجه به سرمایه گذاری زیادی که در این زمینه صورت می گیرد، در برخی مواقع مدیریت نادرست در احداث گلخانه، انتخاب مکان، نوع گلخانه و پوشش آن باعث بهره وری نامناسب از سرمایه و امکانات می شود.

مکان
DJ. Jack Amiel

Western Music Solo Artist

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Aenean vulputate eleifend tellus.

 1. Age limit: 18+.
 2. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa.
 3. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 4. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
 5. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
 6. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
 7. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
 8. adipiscing sem neque sed ipsum.
 9. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
 10. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
 11. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi.
 12. Fusce vulputate eleifend sapien.
 13. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui.
 14. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla.
 15. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 16. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed
 17. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 18. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris.
 19. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.
زمان برگزاری
-
مجری نمایشگاه