توضیحات

en

سنگ سروش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگ سروش
گروه فیدار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه فیدار
تجارت گستر فیدار سنگ تکین سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجارت گستر فیدار سنگ تکین سپاهان
تعاونی معدنی لازنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی معدنی لازنگ
صنایع سنگ اطلس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع سنگ اطلس
معرق سنگ فراهانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت معرق سنگ فراهانی
ساب سنگ الوند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ساب سنگ الوند
صدابزار صنعت کاسپین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صدابزار صنعت کاسپین
ایلیا سروتک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایلیا سروتک
الماس سنگ سپهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الماس سنگ سپهر
ماشین سازی فرآوری سنگ برابا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماشین سازی فرآوری سنگ برابا
مهندسی دقیق صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی دقیق صنعت
الماس صنعت خراسان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الماس صنعت خراسان
فرجاد تجارت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرجاد تجارت
زنجیر لودر موسوی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زنجیر لودر موسوی
برنا ابزار طوس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برنا ابزار طوس
فاران تابلو البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فاران تابلو البرز
گروه آتی سنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه آتی سنگ
سنگ تقوی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگ تقوی
سنگاب آذرشهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگاب آذرشهر
ترمه رسانه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ترمه رسانه
خرم گرانیت سالار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خرم گرانیت سالار
سنگ آران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگ آران
مجتمع سنگ قدسی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مجتمع سنگ قدسی
پرشین ماربل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرشین ماربل
صدف کوه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صدف کوه
معدن سنگ ثابتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت معدن سنگ ثابتی
تولیدی سالار سنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی سالار سنگ
سنگ عظیمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگ عظیمی
مرمرین سنگ کسری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مرمرین سنگ کسری
برادران قاسمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برادران قاسمی
شهاب سنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شهاب سنگ
تدبیر گران خلاق تجارت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تدبیر گران خلاق تجارت
بهسنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهسنگ
سنگ فردیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگ فردیس
توسعه و گسترش سنگ آوا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توسعه و گسترش سنگ آوا
تهران ری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تهران ری
سامان سنگ کاوش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سامان سنگ کاوش
آئینه سنگ افرا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آئینه سنگ افرا
سنگبری K2 در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگبری K2
صدف داش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صدف داش
سروش توسعه معادن البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سروش توسعه معادن البرز
سنگستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگستان
عمران برش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت عمران برش
آرین ماشین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرین ماشین
تولیدی فرحناکی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرحناکی
تولیدی بازرگانی نادرسرشت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی بازرگانی نادرسرشت
ماربل استون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماربل استون
آرشیتاوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرشیتاوب
ابزار برش پایتخت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ابزار برش پایتخت
سنگ آرمین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگ آرمین
بهستون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهستون
تجارت کالای سبز پارسمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجارت کالای سبز پارسمان
ماربین اقتصاد ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماربین اقتصاد ایرانیان
ایمن ابزار سبلان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایمن ابزار سبلان
برج بالان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برج بالان
آروند صنعت کاسپین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آروند صنعت کاسپین
ماشین سازی متحد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماشین سازی متحد
گلپا برش یاوری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گلپا برش یاوری
داز مرمر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت داز مرمر
ماهنامه راه و ساختمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماهنامه راه و ساختمان
دنیای اقتصاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دنیای اقتصاد
لقمه سان ماکو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت لقمه سان ماکو
اطلس رویان ارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اطلس رویان ارس
دنا فنون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دنا فنون
سنگ دکوراتیو دریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگ دکوراتیو دریا
پیشرو سازش نگین چهلستون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشرو سازش نگین چهلستون
رایان ماشین افراز هگمتان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رایان ماشین افراز هگمتان
صنعت یدک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعت یدک
ابزار وطن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ابزار وطن
الماس سنگ زاگرس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الماس سنگ زاگرس
طرح و تبدیل اوراسیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طرح و تبدیل اوراسیا
گالری رهبر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری رهبر
سی سنگان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سی سنگان
وینتر دیسک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت وینتر دیسک
البرز ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت البرز ایران
سیامک علی یوسفی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیامک علی یوسفی
دیسک و الماس سپاهان (سپاهان سگمنت ) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دیسک و الماس سپاهان (سپاهان سگمنت )
سنگ جام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگ جام
نورا نوین تاک تدبیر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نورا نوین تاک تدبیر
ماشین سازی یکتا صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماشین سازی یکتا صنعت
ماشین سازی ماهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماشین سازی ماهان
کوه برش بجستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کوه برش بجستان
فن آوران مرمرین شیمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فن آوران مرمرین شیمی
پردازش ماشین زاگرس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پردازش ماشین زاگرس
کبرا کاربراندوم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کبرا کاربراندوم
صنایع هوای فشرده تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع هوای فشرده تبریز
گروه صنعتی بهسازان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی بهسازان
کیانپارس تتیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیانپارس تتیس
زمرد صنعت آسیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زمرد صنعت آسیا
ماهنامه توسعه معادن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماهنامه توسعه معادن
خوشه فناوریهای سنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خوشه فناوریهای سنگ
پایگاه خبری عصر معدن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پایگاه خبری عصر معدن
گروه سنگ ملک زاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه سنگ ملک زاده
دانشگاه آزاد خمینی شهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دانشگاه آزاد خمینی شهر
سنگبری جهان نما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگبری جهان نما
معدن آفتابگردان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت معدن آفتابگردان
جم استون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جم استون
انجمن سنگ ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انجمن سنگ ایران
صلصال سنگ صفاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صلصال سنگ صفاهان
مجتمع سنگ ستاری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مجتمع سنگ ستاری
تدکو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تدکو
آرابرد غرب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرابرد غرب
گروه سنگ ایران زمین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه سنگ ایران زمین
ماهان سنگ هرمس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماهان سنگ هرمس
گروه فراب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه فراب
شایانیر صنعت آرتان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شایانیر صنعت آرتان
ارم سنگان کوثر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ارم سنگان کوثر
پرتوسازان فیدار آریانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرتوسازان فیدار آریانا
صنایع سنگ زمرد محلات در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع سنگ زمرد محلات
برادران سلمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برادران سلمی
معدنی پیرتاک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت معدنی پیرتاک
پاهنگ کرمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پاهنگ کرمان
یزد آذرین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت یزد آذرین
معدنی سنگ آذرین یزد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت معدنی سنگ آذرین یزد
الواح سازان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الواح سازان
الدشتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الدشتی
هلدینگ الماس مال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هلدینگ الماس مال
اپوکسی 1934 در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اپوکسی 1934
روشان روز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت روشان روز

دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی معدن,ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

DJ. Jack Amiel

Western Music Solo Artist

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Aenean vulputate eleifend tellus.

 1. Age limit: 18+.
 2. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa.
 3. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 4. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
 5. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
 6. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
 7. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
 8. adipiscing sem neque sed ipsum.
 9. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
 10. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
 11. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi.
 12. Fusce vulputate eleifend sapien.
 13. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui.
 14. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla.
 15. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 16. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed
 17. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 18. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris.
 19. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.
زمان برگزاری
-
مجری نمایشگاه
 • +982126643342
 • شریعتی ،خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار پلاک 457 طبقه هشتم واحد 15
 • http://istech.ir