توضیحات

en

خلاق دماگستر(شید پخت) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خلاق دماگستر(شید پخت)
مهرتابش استیلا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهرتابش استیلا
گروه صنعتی گلزار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی گلزار
شهرآذین گلچین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شهرآذین گلچین
شیرالات ملانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرالات ملانی
ویتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ویتا
آروما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آروما
دناترانس(لاماسو) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دناترانس(لاماسو)
شالوده آب ناب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شالوده آب ناب
مطبخ آرا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مطبخ آرا
اورانوس(براسینا) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اورانوس(براسینا)
تیماس گستر آریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تیماس گستر آریا
آریان استخر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آریان استخر
تهران کیت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تهران کیت
کابین گستر رز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کابین گستر رز
توان سازان فردا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توان سازان فردا
ملاصدرا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ملاصدرا
تن اسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تن اسا
ایده سازان ورتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایده سازان ورتا
مهرآذین اسپادانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهرآذین اسپادانا
کهن کالا(آرین) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کهن کالا(آرین)
دکوتایل آشوری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دکوتایل آشوری
آذز استیل ارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آذز استیل ارس
مهراندیشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهراندیشان
تولیدی لمون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی لمون
گروه تولیدی عباسی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه تولیدی عباسی
شهیرتجهیزآزما (شتا) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شهیرتجهیزآزما (شتا)
بیمکث در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بیمکث
محک ماشین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت محک ماشین
مهران گاز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهران گاز
گروه صنعتی صدف در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی صدف
دکورباشی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دکورباشی
نوآوران پارسی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نوآوران پارسی
طاهاقالب توس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طاهاقالب توس
سیبن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیبن
مهدوش کابین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهدوش کابین
گات ( گستران آرا تجارت ) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گات ( گستران آرا تجارت )
دی چی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دی چی
فلاش تانک ایران(هدیه باران ایرانیان) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فلاش تانک ایران(هدیه باران ایرانیان)
ناب کالر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ناب کالر
بلا استلا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بلا استلا
کانون تبلیغاتی سیب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کانون تبلیغاتی سیب
سیمای خلاق آیریک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیمای خلاق آیریک
ستاره سهیل سامان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ستاره سهیل سامان
ولدپلاست در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ولدپلاست
ساختمانی و تولیدی یزد گنبد ( پارسیس سرامیک) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ساختمانی و تولیدی یزد گنبد ( پارسیس سرامیک)
گروه صنعتی مرجان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی مرجان
یانان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت یانان
پارس چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس چوب
ازن آب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ازن آب
بین المللی آرتاب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بین المللی آرتاب
توسعه پالایش هوای خاک آب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توسعه پالایش هوای خاک آب
به نیک الکترونیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت به نیک الکترونیک
کلینت ونتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کلینت ونتا
سوناگستر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سوناگستر
آزمون سلامت آسا (آزمایشگاه آسا ) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آزمون سلامت آسا (آزمایشگاه آسا )
آینه روشویی بهداشتی ابتکارآوران بلور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آینه روشویی بهداشتی ابتکارآوران بلور
آتیه استخر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آتیه استخر
نقراب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نقراب
صدای آب دریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صدای آب دریا
آبگون تجارت سعدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آبگون تجارت سعدی
صوفی گلس موزاییک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صوفی گلس موزاییک
نوین آب بزرگمهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نوین آب بزرگمهر
کیمیا نوین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا نوین
کشتیرانی راهیان دریای سعادت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کشتیرانی راهیان دریای سعادت
سید ایمانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سید ایمانی
بنیاد بین المللی مطالعات چین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بنیاد بین المللی مطالعات چین
سامانه ساز فرابین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سامانه ساز فرابین
همگام اتصال فن آوران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت همگام اتصال فن آوران
دریتا(زینو) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دریتا(زینو)
آی تی گلاس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آی تی گلاس
گروه پوشش های محافظ پایه آب پاوان (پمپا) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه پوشش های محافظ پایه آب پاوان (پمپا)
پخش اسکای در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پخش اسکای
بازرگانی ونتو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی ونتو
دلتا دیزاین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دلتا دیزاین
برسام کابین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برسام کابین
پویا تجارت محام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پویا تجارت محام
پرسپولیس کابین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرسپولیس کابین
تراپا سیستم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تراپا سیستم
تولیدی نگین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی نگین
جهان پویای نوین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جهان پویای نوین
تولیدی متین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی متین
موسسه دادمهر آفریقا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت موسسه دادمهر آفریقا
ماشین های پخت نوژن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماشین های پخت نوژن
سنگ سان باتیس البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگ سان باتیس البرز
ثبت فردا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ثبت فردا
الگانته کابین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الگانته کابین
زنو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زنو
گروه صنعتی لومیکس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی لومیکس
صنایع بسته بندی تهران صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع بسته بندی تهران صنعت
وینسه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت وینسه
کابینت روشویی اسپانتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کابینت روشویی اسپانتا
تک طراحان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تک طراحان
آوا ساحل تیماس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آوا ساحل تیماس
گروه تولیدی ترمولند کابینت(TLC) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه تولیدی ترمولند کابینت(TLC)
کانون آگهی و تبلیغات سرزمین یاس (آگهی نامه تخصصی اسکان ) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کانون آگهی و تبلیغات سرزمین یاس (آگهی نامه تخصصی اسکان )
لاریس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت لاریس
آوا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آوا
فردا فن کامران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فردا فن کامران
فَریز شاور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فَریز شاور
شیرآلات اتوماتیک بلندا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرآلات اتوماتیک بلندا
تولیدی ملامین پی وی سی افرا(ماوی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی ملامین پی وی سی افرا(ماوی)
آبشن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آبشن
شیرآلات بهداشتی کرومات در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرآلات بهداشتی کرومات
فناوری ساختمان آرمه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فناوری ساختمان آرمه
راه آرمانی پرتو ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت راه آرمانی پرتو ایرانیان
چاروک نقش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چاروک نقش
صنایع توسعه ساختمان آروشا (شودر) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع توسعه ساختمان آروشا (شودر)
شیرآلات تابان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرآلات تابان
فاران تابش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فاران تابش
داده پردازان هومان پویان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت داده پردازان هومان پویان
شمس پلاست طب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شمس پلاست طب
سانا پک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سانا پک
رکن سازہ اطمینان مرکزی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رکن سازہ اطمینان مرکزی
تهویه سبلان توس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تهویه سبلان توس
تولیدی صنعتی آب بند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی صنعتی آب بند
ژیکال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ژیکال
شیرآلات نوتریکا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرآلات نوتریکا
گروه صنعتی تنسر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی تنسر
آرنا استیل صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرنا استیل صنعت
صنایع فرش و موکت بابل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع فرش و موکت بابل
مدرن استخر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مدرن استخر
پارندرستار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارندرستار
مشاورین راه اندیش هرمس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مشاورین راه اندیش هرمس
گرانیکو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گرانیکو
تیتان تجارت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تیتان تجارت
ماهنامه ساختمان و تجهیزات روز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماهنامه ساختمان و تجهیزات روز
صنایع پلیمر بسپار قدیر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع پلیمر بسپار قدیر
تولیدی پارسا زره در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی پارسا زره
پارس برنز ریزان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس برنز ریزان
نوین روز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نوین روز
ریتون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ریتون
شیرآلات بهداشتی آریانا صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرآلات بهداشتی آریانا صنعت
یاس نو ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت یاس نو ایرانیان
بومرنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بومرنگ

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه ، حمام ، سونا و استخر

DJ. Jack Amiel

Western Music Solo Artist

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Aenean vulputate eleifend tellus.

 1. Age limit: 18+.
 2. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa.
 3. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 4. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
 5. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
 6. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
 7. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
 8. adipiscing sem neque sed ipsum.
 9. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
 10. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
 11. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi.
 12. Fusce vulputate eleifend sapien.
 13. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui.
 14. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla.
 15. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 16. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed
 17. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 18. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris.
 19. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.
زمان برگزاری
-
مجری نمایشگاه
 • +982122397540
 • خیابان نیاوران، بیـن سه راه یاسر و خیابان مژده، پلاک 329، طبقه دوم غربی،واحد١٢
 • http://titexgroup.com