گالری تصاویر
توضیحات

en

صنایع پلاستیک اطلس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع پلاستیک اطلس
آپامه صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آپامه صنعت
هانتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هانتا
کارگو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارگو
ایران مرمریت سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایران مرمریت سپاهان
تکنوایر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تکنوایر
پاپیروس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پاپیروس
آموت سپهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آموت سپهر
پردیس سازان یکتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پردیس سازان یکتا
مانو گستر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مانو گستر
کاشی استیل ژیکال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کاشی استیل ژیکال
فناوران انرژی سبز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فناوران انرژی سبز
پاراس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پاراس
گروه تولیدی آژن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه تولیدی آژن
پارکینگ پلاس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارکینگ پلاس
فراز اندیشان روژان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فراز اندیشان روژان
فلاش تانک ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فلاش تانک ایرانیان
آرسا سنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرسا سنگ
یزد پولیکا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت یزد پولیکا
تولیدی صنعتی حقی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی صنعتی حقی
نگین الماس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نگین الماس
شیمی سازه آرمانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیمی سازه آرمانی
ایستافی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایستافی
پولاد کف در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پولاد کف
 کارخانه آجرنما ادیب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت  کارخانه آجرنما ادیب
فولاد کاران البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فولاد کاران البرز
quo ping chen در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت quo ping chen
بهسازان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهسازان
آسان دوش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسان دوش
سنگ تهران ری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگ تهران ری
اتصالات گاز آریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اتصالات گاز آریا
اتصالات مکانیکی سهند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اتصالات مکانیکی سهند
اسپوتا نوین چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اسپوتا نوین چوب
ارنا وود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ارنا وود
استاندارد ماشین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت استاندارد ماشین
انجمن تولیدکنندگان لوله واتصالات پی وی سی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انجمن تولیدکنندگان لوله واتصالات پی وی سی
استیل سیتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت استیل سیتی
انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرآلات بهداشتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرآلات بهداشتی
ایده نو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایده نو
ایران توحید در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایران توحید
ایران شیر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایران شیر
ایران مشعل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایران مشعل
ایمن ایستا الکتریک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایمن ایستا الکتریک
آبراک طرح در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آبراک طرح
آبنوس پوشش پارسیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آبنوس پوشش پارسیان
آجرهای ماندگار سهیل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آجرهای ماندگار سهیل
آجر نسوز آذرخش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آجر نسوز آذرخش
آرکا سنگ کارا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرکا سنگ کارا
آریاسایان گستر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آریاسایان گستر
آرین تجارت مرجان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرین تجارت مرجان
آسان لوله بهارستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسان لوله بهارستان
آجر نماچین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آجر نماچین
باغچین موجان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت باغچین موجان
برودت گستر بهسان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برودت گستر بهسان
بستا سورت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بستا سورت
بناسازان فرنام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بناسازان فرنام
پادیر کاران آرشام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پادیر کاران آرشام
پارت صفحه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارت صفحه
پارتیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارتیا
پارس مش پلیمر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس مش پلیمر
پرشیا بلوک سبک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرشیا بلوک سبک
پرشین درب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرشین درب
پوشان گستران سایان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پوشان گستران سایان
پویا تجارت کاریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پویا تجارت کاریز
پیشگامان پیچ پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشگامان پیچ پارس
پیشگامان معماری آریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشگامان معماری آریا
تجهیزات ساختمانی بتن بسپار صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجهیزات ساختمانی بتن بسپار صنعت
تک سامان هور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تک سامان هور
توان رسان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توان رسان
تولیدی صنعتی ریاحی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی صنعتی ریاحی
تولیدی فوم تهران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فوم تهران
پارتوآ استیل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارتوآ استیل
تیران تونل بیستون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تیران تونل بیستون
کسری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کسری
چوب پلاست توسکا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چوب پلاست توسکا
گروه پارسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه پارسا
جهان پروفیل پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جهان پروفیل پارس
حامی سازه آسایش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت حامی سازه آسایش
دژینه درب ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دژینه درب ایرانیان
دیماس داتیس ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دیماس داتیس ایرانیان
رایان سازه ایده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رایان سازه ایده
ره آوران صنعت برق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ره آوران صنعت برق
ریتون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ریتون
ژیتال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ژیتال
ساختار نوین مدرن نگین ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ساختار نوین مدرن نگین ایرانیان
سازه پایدار الهیه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سازه پایدار الهیه
سازه های پارچه ای دیبا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سازه های پارچه ای دیبا
سام پانل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سام پانل
سبک سازان زرین نقش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سبک سازان زرین نقش
سبک سازه بایرایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سبک سازه بایرایرانیان
سپاهان در در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سپاهان در
سپند تهویه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سپند تهویه
سراپوش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سراپوش
سرای عمران سدید در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سرای عمران سدید
سقف نوین تام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سقف نوین تام
نشریه بازار ساختمان و تاسیسات در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نشریه بازار ساختمان و تاسیسات
نکا پلاستیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نکا پلاستیک
نما سنگ صدر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نما سنگ صدر
نماپوشش پرشین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نماپوشش پرشین
نماسازان امروز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نماسازان امروز
نماگستر دیبا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نماگستر دیبا
نوآوران صنعت پادآب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نوآوران صنعت پادآب
نودر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نودر
نیرو تهویه البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیرو تهویه البرز
نیکا صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیکا صنعت
نیکتاز پلیمر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیکتاز پلیمر
هامون پروفیل پارسیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هامون پروفیل پارسیان
هدیه باران ایرانیان (فلاش تانک ایران) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هدیه باران ایرانیان (فلاش تانک ایران)
هوکارت درب ایده پرداز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هوکارت درب ایده پرداز
واران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت واران
وودی تک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت وودی تک
استرونگ هلد ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت استرونگ هلد ایران
پژوهان صنعت پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پژوهان صنعت پارس
پیشگامان شادمهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشگامان شادمهر
تندیس تجارت آرمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تندیس تجارت آرمان
تولیدی کومش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی کومش
تیبا فراز آراد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تیبا فراز آراد
تیرچه سازی پایا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تیرچه سازی پایا
توسعه تجارت مدیران تعالی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توسعه تجارت مدیران تعالی
تولیدی طراحان ایده و صنعت کارا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی طراحان ایده و صنعت کارا
نوین نمای سهند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نوین نمای سهند
آژینه سازان کاسپین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آژینه سازان کاسپین
کنسرسیوم مهربین سنگ سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کنسرسیوم مهربین سنگ سپاهان
آموزش های آنلاین مادیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آموزش های آنلاین مادیا
نانو پاک آریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نانو پاک آریا
شهر تجارت گیل سا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شهر تجارت گیل سا
Achilli در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت Achilli
ایده پردازان آریا اقلیم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایده پردازان آریا اقلیم
تولیدی صنایع ورق ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی صنایع ورق ایران
آجرپی فراز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آجرپی فراز
ساختارنوین مدرن ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ساختارنوین مدرن ایرانیان
رهاورد چوب ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رهاورد چوب ایرانیان
فین وود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فین وود
مهندسی مشاور هارپاک اندیشه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی مشاور هارپاک اندیشه
بهین نما پرشین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهین نما پرشین
کانون آگهی و تبلیغات سرزمین یاس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کانون آگهی و تبلیغات سرزمین یاس
همیار مناقصه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت همیار مناقصه
راستا طرح و تدبیر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت راستا طرح و تدبیر
مهندسی راهبرد هوشمند سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی راهبرد هوشمند سپاهان
آینده سازان و ایده پردازان نسل توسعه الکترونیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آینده سازان و ایده پردازان نسل توسعه الکترونیک
آژانس هواپیمایی ژیوار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آژانس هواپیمایی ژیوار
بیمه نوین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بیمه نوین
انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
مهر چوب اسیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهر چوب اسیا
مهندسی بتن پلیمر برنا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا
سامپارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سامپارس
صنایع روشنایی شب تاب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع روشنایی شب تاب
وستا دژ آسیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت وستا دژ آسیا
پشم شیشه ایران (سهامی عام) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)
گرانیکو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گرانیکو
پشم سنگ ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پشم سنگ ایران
طاها قالب توس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طاها قالب توس
پویا بست پیشگام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پویا بست پیشگام
داده پردازان سیمرغ امید در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت داده پردازان سیمرغ امید
گابریک سازه تابا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گابریک سازه تابا
آرتین بنا منطقه ازاد انزلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرتین بنا منطقه ازاد انزلی
پرتوسازان هیرسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرتوسازان هیرسا
سیگما آسانبر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیگما آسانبر
مجموعه کارخانجات هبلکس آستان قدس رضوی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مجموعه کارخانجات هبلکس آستان قدس رضوی
صنایع روشنایی تالمن طیف در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع روشنایی تالمن طیف
تضامنی سیاح فر و خانداداش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تضامنی سیاح فر و خانداداش
ساختمانی فهاب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ساختمانی فهاب
آرپالیزر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرپالیزر
آریا گراپ پارت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آریا گراپ پارت
بازرگانی صدرا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی صدرا
صبح هنر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صبح هنر
مجتمع پلاستک طبرستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مجتمع پلاستک طبرستان
صنعتی زمان آوران آریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعتی زمان آوران آریا
صنعت بتن آذر سهند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعت بتن آذر سهند
بلوک سبک راعی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بلوک سبک راعی
سازه سبک آرسام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سازه سبک آرسام
سازه سبک اراد اردکان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سازه سبک اراد اردکان
پارس آرای کوهستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس آرای کوهستان
حفاظت و ساختمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت حفاظت و ساختمان
آرین بهرنگ سیاه قلم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرین بهرنگ سیاه قلم
گروه صنعتی راشا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی راشا
دیمه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دیمه
زمین بنا قم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زمین بنا قم
گروه صنعتی بازرگانی نورمهرهدا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی بازرگانی نورمهرهدا
نانو فراز سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نانو فراز سپاهان
ویژن طراحان دکانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ویژن طراحان دکانا
پولادین دژ کاوه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پولادین دژ کاوه
بهینه ساز تهویه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهینه ساز تهویه
تعاونی توسعه فولاد ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی توسعه فولاد ایرانیان
گسترش خدمات فولاد فراطرح در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گسترش خدمات فولاد فراطرح
آرین شیمی ایرسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرین شیمی ایرسا
کیمیاگرپودر صدف در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیاگرپودر صدف
فرتاک سازان پرگاس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرتاک سازان پرگاس
دانش پژوه پویا بنیان پژواک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دانش پژوه پویا بنیان پژواک
حدید ثمین پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت حدید ثمین پارس
طراحان هوشمند ساز آرمید در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طراحان هوشمند ساز آرمید
تیتان تجارت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تیتان تجارت
تبیان راهبرد پارسی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تبیان راهبرد پارسی
صنایع فلزی پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع فلزی پارس
کاشی آبادیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کاشی آبادیس
آجر نسوز کویر یزد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آجر نسوز کویر یزد
گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی
لوله سپهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت لوله سپهر
موسسه فنی شاهرخی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت موسسه فنی شاهرخی
نما پلاست رباط در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نما پلاست رباط
سایان الکتریک طرح در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سایان الکتریک طرح
صنعت بام گلستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعت بام گلستان
پارت تدبیر شکیبا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارت تدبیر شکیبا
شیر آلات بهداشتی آرال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیر آلات بهداشتی آرال
نیمروز صنعت پارسیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیمروز صنعت پارسیان
اجر سپند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اجر سپند
مجتمع صنایع فناور پلاستیک سپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مجتمع صنایع فناور پلاستیک سپاهان
صنایع سنگ سپاهان رسوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع سنگ سپاهان رسوب
بتن شیمی خاورمیانه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بتن شیمی خاورمیانه
نماسازان ارگ باستان پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نماسازان ارگ باستان پارس
گروه بین المللی کارخانجات نسوز یکتای زاینده رود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه بین المللی کارخانجات نسوز یکتای زاینده رود
صنایع آجر نسوز تایمازنما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع آجر نسوز تایمازنما
آجرنمای کوثرسپاهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آجرنمای کوثرسپاهان
فولاد صنعت امین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فولاد صنعت امین
کارخانجات آجر ماشینی میرداد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارخانجات آجر ماشینی میرداد
آلوپن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آلوپن
(توسعه راهکار پایا سیستم) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت (توسعه راهکار پایا سیستم)
نیکان تک ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیکان تک ایرانیان
بازرگانی مهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی مهر
ایران توری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایران توری
صنایع روشنایی جهان نور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع روشنایی جهان نور
ماشین هوشمند رایمند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماشین هوشمند رایمند
سازه تدبیران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سازه تدبیران
فرا صنعت جدار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرا صنعت جدار
تولیدی شیرآلات چشمه شیرسازان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی شیرآلات چشمه شیرسازان
شیرآلات پیرایش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرآلات پیرایش
شیرآلات شایسته در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرآلات شایسته
شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران ( کی دبلیو سی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران ( کی دبلیو سی)
تولیدی ونوس شیشه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی ونوس شیشه
خسرو نیکو پلاست در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خسرو نیکو پلاست
صنایع پیش تنیده خوانسار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع پیش تنیده خوانسار
سهند پلاستیک کاوش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سهند پلاستیک کاوش
سرزمین آجر آتریسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سرزمین آجر آتریسا
آجر باستانی رنگینه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آجر باستانی رنگینه
پرسیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرسیس
گروه صنعتی کهرنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی کهرنگ
پارس نما تک آیریک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس نما تک آیریک
تولیدی قطعه سازان شوکت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی قطعه سازان شوکت
پردیس سبک سازان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پردیس سبک سازان
صنعتی جهان چیدمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعتی جهان چیدمان
زرین پروفیل بهمن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زرین پروفیل بهمن
تولیدی نوارلبه پی وی سی و کاغذ شبکه افرا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی نوارلبه پی وی سی و کاغذ شبکه افرا
گروه صنعتی آزادی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی آزادی
صنعت توزین ( داسون متال دکور ) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنعت توزین ( داسون متال دکور )
تولیدی صنعتی رکن پیچ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی صنعتی رکن پیچ
گروه صنعتی پارسیان قالب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی پارسیان قالب
تسمه سازان بوستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تسمه سازان بوستان
گروه صنعتی ساکار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صنعتی ساکار
تیرچه صادق زاده ( سهند) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تیرچه صادق زاده ( سهند)
تحقیقات صنعتی محسن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تحقیقات صنعتی محسن
صنایع چسب سینا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع چسب سینا
ایمن حصار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایمن حصار
پولادکف در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پولادکف
تیرچه صنعتی پایاتراس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تیرچه صنعتی پایاتراس
پیشرو درب مرکزی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشرو درب مرکزی
آلتین درب ماد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آلتین درب ماد
تولیدی و صنعتی تابا الکترونیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی و صنعتی تابا الکترونیک
سپیداک گستر کرج در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سپیداک گستر کرج
گروه مصلحی (سه آ) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه مصلحی (سه آ)
پتروپلاست خیام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پتروپلاست خیام
سیال پیوند آناهیتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیال پیوند آناهیتا
فارس ماشین سومر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فارس ماشین سومر
ستاره نگین سحر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ستاره نگین سحر
صبا شیمی آریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صبا شیمی آریا
جاروی مرکزی دشتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جاروی مرکزی دشتی
همگریان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت همگریان
پانل آذر دلتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پانل آذر دلتا
طرح و اجرای افق طلایی آرشا پارت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طرح و اجرای افق طلایی آرشا پارت
نماپوشش شرق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نماپوشش شرق
کارخانه سنگ یونیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارخانه سنگ یونیک
آرمان سنگ سبلان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرمان سنگ سبلان
شیداستون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیداستون
فناوری سانا پژوهش گستر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فناوری سانا پژوهش گستر
شومینه اچ بی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شومینه اچ بی
صنایع توسعه ساختمان آروشا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع توسعه ساختمان آروشا
درخشان صنعت آناهیتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت درخشان صنعت آناهیتا
شیرالات بهداشتی صنوبر و ونزیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرالات بهداشتی صنوبر و ونزیا
شیرآلات پارس کریمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرآلات پارس کریمی
شیر آلات ساختمانی نوبل(کن) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیر آلات ساختمانی نوبل(کن)
شیرآلات کیمیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرآلات کیمیا
تولیدی شیرآلات بهداشتی ماهسان پویا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی شیرآلات بهداشتی ماهسان پویا
شیر آلات طوفان فلز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیر آلات طوفان فلز
شیرآلات بهداشتی آریانا صنعت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرآلات بهداشتی آریانا صنعت
تولیدی صنعتی شیرآلات شایان براق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی صنعتی شیرآلات شایان براق
صنایع تولیدی شیرآلات طاها در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع تولیدی شیرآلات طاها
شیرآلات تیبا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرآلات تیبا
تولیدی و صنعتی سنی پلاستیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی و صنعتی سنی پلاستیک
شیرآلات جزیره در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیرآلات جزیره
فنی مهندسی پرشیاجام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فنی مهندسی پرشیاجام
تولید عایق رطوبتی برف آب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولید عایق رطوبتی برف آب
تعاونی تولیدی آذرگام 514 در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی تولیدی آذرگام 514
عایق پلاست آذین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت عایق پلاست آذین
پشم سنگ اسپادانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پشم سنگ اسپادانا
مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس
مواد مهندسی مکرر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مواد مهندسی مکرر
کاوه بتون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کاوه بتون
آدونیس پلیمر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آدونیس پلیمر
جم جدول در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جم جدول
قطعات سیمانی پارسیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت قطعات سیمانی پارسیان
صنایع پارسیان پروفیل کاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع پارسیان پروفیل کاشان
تولیدی مهران میرزائی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی مهران میرزائی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

DJ. Jack Amiel

Western Music Solo Artist

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Aenean vulputate eleifend tellus.

 1. Age limit: 18+.
 2. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa.
 3. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 4. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
 5. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
 6. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
 7. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
 8. adipiscing sem neque sed ipsum.
 9. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
 10. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
 11. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi.
 12. Fusce vulputate eleifend sapien.
 13. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui.
 14. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla.
 15. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 16. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed
 17. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 18. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris.
 19. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.
زمان برگزاری
-
مجری نمایشگاه
 • +982122662845
 • بزرگراه شهید چمران، نرسیده به پارک وی، نمایشگاه بین المللی تهران، جنب سالن 27 (ساختمان حراست)، ط دوم
 • http://www.iranconfair.ir