توضیحات

en

گالری وزیری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری وزیری
صنایع دستی آقا جانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی آقا جانی
تعاونی حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایرانیان
تولیدات صنایع دستی میریان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات صنایع دستی میریان
خانه ایرانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خانه ایرانی
گروه هنری اروشا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه هنری اروشا
طراحان زیورآلات ایرانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طراحان زیورآلات ایرانی
پارسیان کسب و کار هم محله( زودل ) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارسیان کسب و کار هم محله( زودل )
شیشه های دست ساز آبین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیشه های دست ساز آبین
هنرکده تدین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هنرکده تدین
کارگاه قانونی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارگاه قانونی
مجتمع آفرینشهای هنر سلام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مجتمع آفرینشهای هنر سلام
شیشه زارعی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیشه زارعی
سفال نقش و نگار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سفال نقش و نگار
زیورآلات سنتی یاقوت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زیورآلات سنتی یاقوت
ماهنشان نوروزی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماهنشان نوروزی
گلیم امیری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گلیم امیری
سفال شوش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سفال شوش
زرین کالای آسمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زرین کالای آسمان
سفال و سرامیک ملیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سفال و سرامیک ملیان
برسام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برسام
سنگ تزیینی صالح در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگ تزیینی صالح
گوهرنشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گوهرنشان
درسا نگین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت درسا نگین
تذهیب و گل و مرغ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تذهیب و گل و مرغ
دست یافته های تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دست یافته های تبریز
فرجام سرامیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرجام سرامیک
بازنشستگان کار آفرین رسانه ملی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازنشستگان کار آفرین رسانه ملی
صنایع دستی نقش ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی نقش ایران
قصر فیروزه رایمون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت قصر فیروزه رایمون
 زرین تایماز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زرین تایماز
حکاکی و تراش شیشه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت حکاکی و تراش شیشه
شیما صفری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیما صفری
دوچ بلوچ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دوچ بلوچ
فرخ لقا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرخ لقا
هنرکده طلایی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هنرکده طلایی
لاله فیاضی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت لاله فیاضی
رسول داناپور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رسول داناپور
هنر و فناوری آوازه ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هنر و فناوری آوازه ایرانیان
شیشه گلکار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیشه گلکار
صنایع دستی آریسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی آریسا
نوآوران فن آوازه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نوآوران فن آوازه
فرش چرم زرین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش چرم زرین
شیشه باقری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیشه باقری
جهان کریستال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جهان کریستال
گلنار گالری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گلنار گالری
ترسه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ترسه
سروناز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سروناز
سراب جهانبین چهارمحال و بختیاری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سراب جهانبین چهارمحال و بختیاری
اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان
فرش مسعود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش مسعود
آسمیه راضی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسمیه راضی
توباف در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توباف
تولیدات نمدی دست دوز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات نمدی دست دوز
سفالگری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سفالگری
چرم شاندیز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چرم شاندیز
پوست و چرم شاندیز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پوست و چرم شاندیز
راز فیروزه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت راز فیروزه
انجمن بانوان صنعت گردشگردی و صنایع دستی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انجمن بانوان صنعت گردشگردی و صنایع دستی
تراش سنگ های قیمتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تراش سنگ های قیمتی
کیمیا گران سیمین آریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا گران سیمین آریا
قلمزنی هندسی و سنتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت قلمزنی هندسی و سنتی
گالری وودی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری وودی
روماک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت روماک
 تعاونی وصال شقایق روئین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی وصال شقایق روئین
نارون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نارون
هنرکده آرتیمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هنرکده آرتیمان
ژیکال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ژیکال
صنایع دستی ارغوان بجنورد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی ارغوان بجنورد
اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان
اداره کل میراث فرهنگی خوزستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اداره کل میراث فرهنگی خوزستان
اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خوزستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خوزستان
نقره یزدان شناس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نقره یزدان شناس
چاقوسازی فلاحی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چاقوسازی فلاحی
چاقوی جرجیسی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چاقوی جرجیسی
چاقوی قشمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چاقوی قشمی
مس سنونی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مس سنونی
کیان مس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیان مس
مس قزلباش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مس قزلباش
زر مس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زر مس
رودوزی سنتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رودوزی سنتی
چل تیکا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چل تیکا
سرامیک تندیس امین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سرامیک تندیس امین
کارگاه چاپ قلمکار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارگاه چاپ قلمکار
گوهرتراشان پارسیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گوهرتراشان پارسیان
نقاشی کاشی سنتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نقاشی کاشی سنتی
سفال سنتی لعابدار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سفال سنتی لعابدار
کارگاه سفال سنتی لعابدار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارگاه سفال سنتی لعابدار
چرم چیستا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چرم چیستا
صنایع دستی پریزاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی پریزاد
سنگ جواهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگ جواهر
حمیده زارع در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت حمیده زارع
اتحادیه تعاونی صنایع دستی استان فارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اتحادیه تعاونی صنایع دستی استان فارس
سور امید در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سور امید
سه کاج صنعت شیراز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سه کاج صنعت شیراز
آبگینه سازان رنگینه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آبگینه سازان رنگینه
فاطمه محمدی کشکولی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فاطمه محمدی کشکولی
فرشته دانش لاری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرشته دانش لاری
مارلیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مارلیک
هفت نقش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هفت نقش
اتحادیه های صنایع دستی فارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اتحادیه های صنایع دستی فارس
کانون معلولین توانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کانون معلولین توانا
صنایع چوبی اقاقیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع چوبی اقاقیا
خراطی چوب استان قزوین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خراطی چوب استان قزوین
حقیقی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت حقیقی
گلیم سوژا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گلیم سوژا
کارمانیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارمانیا
آرامیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرامیس
پرنده افشار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرنده افشار
پته هشت بهشت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پته هشت بهشت
مروارید در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مروارید
پته شهرزاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پته شهرزاد
آبنوس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آبنوس
نگاربافان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نگاربافان
روناس بافت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت روناس بافت
شیر بیگی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیر بیگی
مزدیسن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مزدیسن
فهیمه صالحی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فهیمه صالحی
حاجیم بافی سنقر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت حاجیم بافی سنقر
 تعاونی نگین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی نگین
صنایع دستی پرنو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی پرنو
گالری پرسیکا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری پرسیکا
لوییز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت لوییز
گپل جو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گپل جو
دست آفرین گوهر ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دست آفرین گوهر ایرانیان
چوتاش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چوتاش
زبردستان ملک هنر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زبردستان ملک هنر
زیبا سرامیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زیبا سرامیک
چرم شمال ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چرم شمال ایرانیان
موسسه خیریه خانه توان یاب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت موسسه خیریه خانه توان یاب
سازمان منطقه آزاد قشم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سازمان منطقه آزاد قشم
نقش خیال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نقش خیال
سفال ریتون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سفال ریتون
سفال هیراد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سفال هیراد
گوهر تراشی آمادای در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گوهر تراشی آمادای
سفال سارنگ آریایی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سفال سارنگ آریایی
تولید چرم ماهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولید چرم ماهان
گروه هنری نقش فیروزه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه هنری نقش فیروزه
ترمه حسینی یزد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ترمه حسینی یزد
خانه سفال و سرامیک یزد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خانه سفال و سرامیک یزد
نقش برجسته موزاییک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نقش برجسته موزاییک
گروه هنری سیاوش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه هنری سیاوش
کارگاه هنر وریس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارگاه هنر وریس
ماه کویر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماه کویر
مسینو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مسینو
کارگاه هنری کاما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارگاه هنری کاما
گروه هنری پارسه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه هنری پارسه
کارگاه مسگری حاجی غضنفر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارگاه مسگری حاجی غضنفر
ترمه ترنج در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ترمه ترنج
معرق میراث یزد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت معرق میراث یزد
ماتریس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ماتریس
مس یزد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مس یزد
دارایی بافی ملک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دارایی بافی ملک
پرنده چوبی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرنده چوبی
صنایع دستی طلاکوبی افضلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی طلاکوبی افضلی
آموزشگاه صنایع دستی ساویس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آموزشگاه صنایع دستی ساویس
ابزارآلات پیریایی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ابزارآلات پیریایی
فاطمه صادقی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فاطمه صادقی
راحله شاهسوارانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت راحله شاهسوارانی
هما حافظیان فر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هما حافظیان فر
هنرکده نفیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هنرکده نفیس
تولیدورنی جهازی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدورنی جهازی
 تعاونی گلیم سرای مغان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی گلیم سرای مغان
تولیدی گلیم عنبران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی گلیم عنبران
صنایع دستی نیک نژاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی نیک نژاد
گلیم و گبه قشقایی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گلیم و گبه قشقایی
صنایع دستی قشقایی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی قشقایی
گروه هنری ایرسون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه هنری ایرسون
احجام فولادی و طلاکوبی جوهریان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت احجام فولادی و طلاکوبی جوهریان
مینای هستی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مینای هستی
قلمکار چیت ساز زاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت قلمکار چیت ساز زاده
ملیله سازی نصف جهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ملیله سازی نصف جهان
چرم آلین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چرم آلین
محصولات فیروزه کوبی و صنایع دستی حامد کریمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت محصولات فیروزه کوبی و صنایع دستی حامد کریمی
مینای نقاشی آرمینا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مینای نقاشی آرمینا
نگارگری محسن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نگارگری محسن
صنایع دستی الماس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی الماس
گالری ماهور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری ماهور
صنایع دستی بشیری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی بشیری
سپاهان خاتم اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سپاهان خاتم اصفهان
نفیس خاتم اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نفیس خاتم اصفهان
سفالینه آبی و سفید در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سفالینه آبی و سفید
 ملیله سازی نقشینه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ملیله سازی نقشینه
تولید تن پوش های سنتی محبوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولید تن پوش های سنتی محبوب
ترمه سرای ارگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ترمه سرای ارگ
 رنگین جامه نگار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رنگین جامه نگار
فیروزه کوبی شمائی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فیروزه کوبی شمائی
مینا کاری حجازی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مینا کاری حجازی
صنایع دستی اسلیم نقش جهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی اسلیم نقش جهان
زیور دست ساز قلم زنی هد هد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زیور دست ساز قلم زنی هد هد
نگارستان سپینتافر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نگارستان سپینتافر
زیوآلات دست ساز توتیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زیوآلات دست ساز توتیا
قلم زنی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت قلم زنی
قلاب بافی پگاه بافت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت قلاب بافی پگاه بافت
خاتم سرای حسین زاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خاتم سرای حسین زاده
صنایع دستی ایران زمین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی ایران زمین
 تعاومی قلمزنان و سازندگان فلزات اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاومی قلمزنان و سازندگان فلزات اصفهان
خانم ارمغان اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خانم ارمغان اصفهان
گروه تولید فیروزه کوبی صاحب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه تولید فیروزه کوبی صاحب
خانم و آقای دال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خانم و آقای دال
سیاه چادر قشقایی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیاه چادر قشقایی
خانه سفال و سرامیک شهرضا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خانه سفال و سرامیک شهرضا
سرامیک فیروزه شهر رضا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سرامیک فیروزه شهر رضا
اسطوره نگاران پارسی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اسطوره نگاران پارسی
شعر بافی کاشان، محتشمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شعر بافی کاشان، محتشمی
چلنگری کاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چلنگری کاشان
گلیم بافی اسلام گل نظری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گلیم بافی اسلام گل نظری
مینا سرای هدیه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مینا سرای هدیه
گروه سپید هنر اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه سپید هنر اصفهان
عباسعلی آقا نوری کوپایی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت عباسعلی آقا نوری کوپایی
کیمیا پک (کیما نگار کیش) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا پک (کیما نگار کیش)
مینای نقاشی پیکام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مینای نقاشی پیکام
مینای آترین اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مینای آترین اصفهان
تابلو برگ شاهی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تابلو برگ شاهی
خاتم کوروش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خاتم کوروش
سنگهای قیمتی و زیور آلات سنتی پرهون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سنگهای قیمتی و زیور آلات سنتی پرهون
صنایع دستی پارسیا اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی پارسیا اصفهان
معاونت صنایع دستی و هنر های سنتی استان البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت معاونت صنایع دستی و هنر های سنتی استان البرز
صنایع دستی و هنرهای سنتی استان البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان البرز
معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
البسه سنتی تهران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت البسه سنتی تهران
 تعاونی روستایی باران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی روستایی باران
اکبر قدیری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اکبر قدیری
ژیار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ژیار
چاپ باتیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چاپ باتیک
الوان بلور البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الوان بلور البرز
برند هندسی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برند هندسی
حسنا نفیسی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت حسنا نفیسی
یاسمن گل لادنی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت یاسمن گل لادنی
سام حسن پور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سام حسن پور
آیدا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آیدا
محمد عبدل پور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت محمد عبدل پور
سفال سرامیک سرشت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سفال سرامیک سرشت
گلیم همزبان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گلیم همزبان
شاه صنم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شاه صنم
سفال-سرامیک میشو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سفال-سرامیک میشو
نسیم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نسیم
سرامیک زنوز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سرامیک زنوز
گوهردستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گوهردستان
گروه هنری آفرینش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه هنری آفرینش
گالری سرامیک ساغر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری سرامیک ساغر
چرم شادی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چرم شادی
کارگاه حصیر بافی پیش و پنگاش بوشهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کارگاه حصیر بافی پیش و پنگاش بوشهر
دنیای زیرآب خلیج فارس بوشهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دنیای زیرآب خلیج فارس بوشهر
سیاه چادر عشایر خراسان شمالی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیاه چادر عشایر خراسان شمالی
محصولات مس و نقاشی و صنایع دستی حامد کریمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت محصولات مس و نقاشی و صنایع دستی حامد کریمی
پریسا حیدری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پریسا حیدری
چرم واران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چرم واران
انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ایران
رابین حامی هنر پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رابین حامی هنر پارس
استودیو هنری مارون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت استودیو هنری مارون
خراسان چرم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خراسان چرم
تجارت الکترونیک بازاریا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجارت الکترونیک بازاریا
زیور آلات سنتی طلین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زیور آلات سنتی طلین
نوین دکور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نوین دکور
تراش کریستال امیر کاکاء در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تراش کریستال امیر کاکاء
صنایع دستی و هنری آرتاکو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع دستی و هنری آرتاکو
سرامیک بهاران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سرامیک بهاران
هنرهای چوبی روستیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هنرهای چوبی روستیک

سی‌امین نمایشگاه صنایع دستی

DJ. Jack Amiel

Western Music Solo Artist

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Aenean vulputate eleifend tellus.

 1. Age limit: 18+.
 2. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa.
 3. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 4. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
 5. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
 6. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
 7. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
 8. adipiscing sem neque sed ipsum.
 9. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
 10. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
 11. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi.
 12. Fusce vulputate eleifend sapien.
 13. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui.
 14. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla.
 15. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 16. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed
 17. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 18. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris.
 19. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.
زمان برگزاری
-
مجری نمایشگاه