توضیحات

en

نمایشگاه و کنگره مواد و تجهیزات دندانپزشکی ایران (اکسیدا) از ۲۴ الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ در شهر تهران برگزار می گردد.این نمایشگاه  به لحاظ تعداد شرکت کننده، در سطح کشور و منطقه بی نظیر است و هر سال بالغ بر ۸ هزار نفر از دندان پزشکان منطقه در این کنگره شرکت می کنند.

مکان
دیباطب Diba Teb در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دیباطب Diba Teb
مهر آرابن Mehr Ara Bon در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهر آرابن Mehr Ara Bon
سیرونا dentsply sirona در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سیرونا dentsply sirona
نیکنام طب آینده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیکنام طب آینده
ملورین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ملورین
نوید اکباتان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نوید اکباتان
بونتاژ پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بونتاژ پارس
بازرگانی حسینی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی حسینی
مهرآرابن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهرآرابن
دیار تجهیز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دیار تجهیز
دارو سازی آسیا شیمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دارو سازی آسیا شیمی
دوستکام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دوستکام
بین الملل عصر نوین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بین الملل عصر نوین
آریا پردیس درمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آریا پردیس درمان
فخر سینا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فخر سینا
تیزکاوان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تیزکاوان
نیک پویان پرهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیک پویان پرهان
آبادیس طب امروز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آبادیس طب امروز
بازرگانی مهدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی مهدی
آرین درمان آپادانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرین درمان آپادانا
جویا الکترونیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جویا الکترونیک
پرتو ابزار پاسارگاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرتو ابزار پاسارگاد
کیان طب اطلس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیان طب اطلس
تهران اتکال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تهران اتکال
دیبا طب پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دیبا طب پارس
فرادید دانش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرادید دانش
هنگام دندان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هنگام دندان
پلورادنت پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پلورادنت پارس
هودیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هودیان
الماس رویان پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الماس رویان پارس
آپاداناتک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آپاداناتک
شهسواران خورشید ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شهسواران خورشید ایرانیان
آروند فن پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آروند فن پارس
راسم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت راسم
نیک کاشت آسیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نیک کاشت آسیا
یونیلور ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت یونیلور ایران
شیک طب پرشیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیک طب پرشیا
مروابن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مروابن
رخش توربین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رخش توربین
بسپار گستر جاویدان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بسپار گستر جاویدان
مرکز توسعه علوم دندانپزشکی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مرکز توسعه علوم دندانپزشکی
نت تهران(بازرگانی اعتمادی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نت تهران(بازرگانی اعتمادی)
تعاونی فرهاد تابان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی فرهاد تابان
سپهر اسپید کاویان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سپهر اسپید کاویان
آریا جهان مکمل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آریا جهان مکمل
سلامت نسل پارسیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سلامت نسل پارسیان
پیشگامان توسعه درمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشگامان توسعه درمان
آرکا افشان سان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرکا افشان سان
فیض طب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فیض طب
چکاوک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چکاوک
ایفا فراز آوینا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایفا فراز آوینا
تجهیزات اکو مبنا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجهیزات اکو مبنا
سینا گستر پیشرفته در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سینا گستر پیشرفته
ایده آل ماکو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایده آل ماکو
شیمیایی نوین پاک شرق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شیمیایی نوین پاک شرق
تجهیزات پزشکی هلال ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران
برنا آرابن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برنا آرابن
صنایع پزشکی مارلیک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع پزشکی مارلیک
همانند ساز بن تجهیز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت همانند ساز بن تجهیز
پرهون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پرهون
بنیان مکاترونیک ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بنیان مکاترونیک ایران
آریا سپاهان ثنان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آریا سپاهان ثنان
آپادانا درمان طب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آپادانا درمان طب
انتشارات شایان نمودار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انتشارات شایان نمودار
مدیکال تندیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مدیکال تندیس
تجهیزات دندانپزشکی دنا (دنا پویا) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجهیزات دندانپزشکی دنا (دنا پویا)
پژوهشگران صنعت آرتا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پژوهشگران صنعت آرتا
گل طب البرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گل طب البرز
کیمیا پرتو دندان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا پرتو دندان
آفتاب طب امید در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آفتاب طب امید
فرآورده بافت ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرآورده بافت ایرانیان
بتادنت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بتادنت
متین دندان اکبری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت متین دندان اکبری
آسمان دندان پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسمان دندان پارس
همانند ساز بافت کیش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت همانند ساز بافت کیش
فراز مهر اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فراز مهر اصفهان
بهارآردین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهارآردین
ویستا آفرین طب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ویستا آفرین طب
آردین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آردین
اروم صدف کامان دنت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اروم صدف کامان دنت
دندان نوید طب آسایش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دندان نوید طب آسایش
توسعه صنعت هلال تهران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت توسعه صنعت هلال تهران
نقش جبه پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نقش جبه پارس
ایده برترکیوان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایده برترکیوان
کیمیا کاشت اطباء در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کیمیا کاشت اطباء
صبا تجارت مطمئن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صبا تجارت مطمئن
درسان طب پارس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت درسان طب پارس
DJ. Jack Amiel

Western Music Solo Artist

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Aenean vulputate eleifend tellus.

 1. Age limit: 18+.
 2. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa.
 3. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 4. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
 5. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
 6. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
 7. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
 8. adipiscing sem neque sed ipsum.
 9. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
 10. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
 11. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi.
 12. Fusce vulputate eleifend sapien.
 13. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui.
 14. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla.
 15. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 16. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed
 17. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 18. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris.
 19. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.
زمان برگزاری
-
مجری نمایشگاه