نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان98

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان98 با حضور 6 شرکت کننده

تهران

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه بین المللی   صنعت ساختمان  تهران 98 نوزدهمین  دوره، در تاریخ   6 مرداد  ماه  الی   9 مرداد  ماه 98 برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش: