نمایشگاه بین المللی مراکز خرید، مجتمع های تجاری 99

نمایشگاه بین المللی مراکز خرید، مجتمع های تجاری 99 با حضور 45 شرکت کننده

تهران

جمعه ۰۵ دی ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی مراکز خرید،مجتمع های تجاری،رویکردهای صنعت خرده فروشی وصنایع وابسته 99

دومین دوره

در تاریخ  5 دی تا 8 دی ماه  1399  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش :  8 - 9