نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی با حضور 7 شرکت کننده

تهران

جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی